marți, 9 decembrie 2014

Uniunea Europeană rămâne un proiect “win-win”?

A apărut recent al doilea raport al proiectului New Pact for Europe, care reflectă munca și dezbaterile unui grup de reflecție, îmbogățit cu opiniile unui grup consultativ format din europeni din lumea politică, mediul de afaceri, academic și societatea civilă.

Iniţiat pentru a contribui la discuțiile cu privire la viitorul Uniunii Europene, raportul identifică două provocări strategice interconectate cu care se confruntă Uniunea Europeană. Prima este reprezentată de diviziunile economice, sociale și politice apărute la nivel naţional, și între țările membre, ceea ce duce la creșterea fragmentării, iar apoi este percepția în creștere în multe țări UE că integrarea europeană nu mai este un proces "win-win" pentru toată lumea.

Raportul susține că pur și simplu consolidarea realizărilor trecute nu va fi de ajuns și că o cooperare mai strânsă va fi indispensabilă. Concluziile sugerează un Pact nou între statele membre și între UE și cetățenii săi: un pact bazat pe trei piloni principali – “o Uniune a oportunităţilor”, o Uniune de sustinere și o Uniune participativă - și în plus, un nou proiect mare, ca parte a unui acord global de echilibrare a intereselor statelor membre și a diferitelor grupuri din cadrul acestora.

Concret, Uniunea ar trebui să promoveze creșterea economică durabilă și crearea de locuri de muncă prin stimularea investițiilor (publice și private), atât la nivel european cât și național, promovarea investițiilor sociale și creșterea competitivității globale a Europei prin sprijinirea reformelor structurale, în special în țările care au rămas în urmă, în timp ce restul de pe calea spre consolidarea fiscală. O “Uniune de susţinere” ar trebui să răspundă preocupărilor cauzate de criza care a lovit unele țări și grupuri sociale, alimentând un sentiment de nedreptate socială în interiorul și între statele membre. Apoi, Uniunea participativă ar trebui să consolideze legăturile dintre UE și cetățenii săi, prin creșterea legitimității sale democratice. Accentul nu trebuie să fie numai pe probleme tradiționale, cum ar fi competențele și rolul Comisiei și a Parlamentului European, ci și pe extinderea oportunităților de discuție sinceră în interiorul statelor membre și între cetățenii din diferite țări ale UE; pe mecanisme de consolidarea implicării directe a publicului în dezbaterile politice ale UE.  

Totodată, în climatul politic și economic actual, o Uniune a Energiei pare să ofere cel mai mare potenţial de a demonstra valoarea adăugată a UE și de a aduce beneficii reale statelor membre și părților interesate din cadrul acestora.

Dezbaterile privind viitorul Uniunii Europene sunt extrem de importante pentru identificarea intereselor actorilor implicaţi și a celor mai potrivite trasee de urmat.

Dan LUCA / Bruxelles

Niciun comentariu: