marți, 9 ianuarie 2024

Dan LUCA – editorial în Făclia: “Educația europeană˝


Câteva gânduri despre educația europeană în editorialul meu din Făclia.

 

--

 

Educația este un subiect mult abordat de către lideri, dar de cele mai mult ori viziunea politică nu este susținută de o strategie adecvată și un plan realistic de implementare. Dacă ne raportăm la sistemul UE, politicile europene în domeniul educației sunt inexistente, în primul rând datorită faptului că educația este doar o competență națională, a celor 27 de țări membre. Singura posibilitate practică de a dezvolta educaţia europeană este prin intermediul programelor europene. Din această cauzã, există percepția că educația europeană este doar accesul la programul Erasmus, iar mobilitãţile academice sunt de fapt singura contribuție la europenizarea educației.

  

Dacă dorim să reconectãm tineretul la Spațiul European, există nevoia unor abordări fundamental schimbate, adaptate societății anului 2024. Educația europeană nu poate să fie doar responsabilitatea instituțiilor europene, sistemele naționale trebuie să fie implicate activ în parteneriatul dezvoltării educației europene.

 

Un element evolutiv al abordării este legat de inclusiunea societală. Educație europeană nu se adresează doar studenţilor, ci trebuie extinsã la tineri în general. Prea puține sunt ofertele europene pentru tineret, fie chiar și un curs de două săptămâni în altă țară europeană este imposibil de identificat.

 

Extinderea masivă a mobilităților cu alte continente este o necesitate. Parteneriale comerciale pe care le stabilește UE cu diverse țări sau structuri (ASEAN, MERCOSUR, etc) trebuie dublate cu parteneriate educaționale. Există o posibilitate de dezvoltare masivă, iar UE trebuie să lanseze programe noi sau să le dezvolte pe cele existente.

 

Cooperarea cu sectorul de afaceri trebuie să avanseze pe noi dimensiuni. E nevoie de mai mulți euro-manageri pentru companiile pieții interne europene. Rețelele europene ale societății civile sunt forme ale educației nonformale care pot să fie valorificate pentru a oferi mai mult tinerilor europeni. De exemplu, programele de mobilități pe perioada verii pot să implice milioane de tineri, ceea ce nu este cazul acum.

 

Este timpul ca UE şi ţãrile membre să aibă ca prioritate strategică în perioada 2024-2029 o dezvoltare reală a educației europene, un nou salt în acest domeniu precum cel din anii ’90. Nu apare încă o viziune integratoare a conceptului de educație europeană și este mare păcat.

 

Dan LUCA / Bruxelles 

 

Niciun comentariu: