marți, 10 februarie 2009

Ne vedem la Leuven…

În luna aprilie a acestui an, este stabilită la Leuven, în Belgia, întâlnirea miniştrilor educaţiei din statele europene. Se vor discuta progresele înregistrate în procesul de îmbunătăţire a sistemului de învăţământ la nivel european, dar şi priorităţile viitoare.

Bazele reformei în domeniul educaţiei au fost puse încă din 1999, iar sprijinul din partea Comitetului Director al studenţilor europeni în lansarea Procesului de la Bologna nu trebuie uitat. Am făcut şi eu parte din membrii AEGEE care în mai 1998 au salutat iniţiativa celor 4 miniştri ai educaţiei, (Franţa, Marea Britanie, Germania şi Italia) de a sprijini mobilitatea europeană a studenţilor.

Prin adoptarea Declaraţiei de la Bologna, cele 29 de state semnatare, au stabilit că este nevoie de crearea condiţiilor pentru mobilitate în rândul studenţilor, absolvenţilor, dar şi a personalului didactic, din învăţământul superior. Întâlnirile care au urmat, o dată la doi ani, în 2001 la Praga, în 2003, la Berlin, iar în 2005 la Bergen au demonstrate faptul că ţările europene se confruntă cu provocări interne, dar şi externe, care trebuie soluţionate pentru atingerea obiectivelor propuse de Agenda Lisabona.

Numărul statelor care s-au afiliat la Procesul de la Bologna, a crescut semnificativ, în prezent făcând parte din acesta 46 de membre. În completarea obiectivelor deja stabilite, a fost lansat în 2002 Procesul de la Copenhaga, cu scopul de a sprijini formarea profesională şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.

În noiembrie 2007, la Londra, s-a decis înfiinţarea Registrului Agenţiilor Europene de Asigurare a Calităţii în Învăţămăntul Superior. Acesta are ca scop creşterea încrederii în sistemul european.

Poate ar trebui să existe un interes mai mare şi pentru noi şi inovative programe comunitare destinate tinerilor, aşa cum sugeram în 2007. Să vedem ce va aduce nou agenda Conferinţei ministeriale de la Leuven.

Dan LUCA / Bruxelles

Niciun comentariu: