marți, 29 ianuarie 2013

Telefon de serviciu – supraveghere sau flexibilitate

O recentă cercetare în domeniu a demonstrat cum telefoanele inteligente personale ale angajaţilor s-ar putea folosi în interes de serviciu, “fără compromiterea vieţii private şi, în acelaşi timp, fără cheltuielile suplimentare din partea angajatorului pentru aparate şi întreţinerea acestora”, transmitea Bloomberg.

Pe lângă evitarea costurilor suplimentare din partea companiior angajatoare, pe de altă parte, utilizarea aparatelor personale în interes de serviciu le expune pe acestea la riscuri de securitate. Un program informatic eficient, ar proteja în acelaşi timp şi datele personale ale angajaţilor şi ar putea asigura supravegherea şi modificarea de la distanţă a conţinutului platformei virtuale pentru lucru.

Agenda, email-ul şi aplicaţiile personale şi cele ale jobului s-ar întâlni, dând posibilitatea angajatului să îşi gestioneze cum crede mai bine atribuţiile de acasă şi cele de serviciu.

Dan LUCA / Bruxelles

Niciun comentariu: