luni, 5 martie 2012

Legitimitate sferei publice europene

Foarte interesantă cartea “Construirea democraţiei la fontiera spaţiului public european”, semnată de Daniela Piana, prin care autoarea încearcă să identifice fundamentele juridice ale sferei publice europene.

Îmi permit să citez unele paragrafe, care mi s-au părut relevante pentru cercetarea pe care o desfăşor despre dilemele comunicării Uniunii Europene:

- Limbajul natural şi bunul-simţ înţeleg prin spaţial public un loc fizic în care este îngăduit accesul tuturor şi în interiorul căruia sunt garantate vizibilitatea şi interacţiunea subiecţilor participanţi.

- Sfera publică este un loc în care se aplică o metodă democratică de soluţionare a problemelor colective. Argumentele care se schimbă se formează în respectul eticii discursului.

- Se vorbeşte despre legitimare, înţelegând-o ca un “proces sociologic” plasat între putere şi societate.

- Legitimitatea ordinii politice reprezintă una dintre temele de foarte mare importanţă în tradiţia gândirii occidentale.

- Parte a legitimitaţii democratice derivă din delegarea electorală care raportează cetăţenii statelor membre la reprezentanţii lor naţionali, care, la rândul lor, alcătuiesc Consiliul European şi Consiliul de Miniştri.

- Legitimarea Europei politice a fost influenţată de definiţia “democraţiei” pe care Uniunea a construit-o în interiorul unui discurs mai amplu, axat pe legitimitatea puterii politice transnaţionale.

- Cetăţenia europeană ne situează la un nivel supranaţional, în timp ce Uniunea Europeană nu face acest lucru.

- Tema diversităţii traversează discursul politic european.

- Modelul de democraţie europeană încearcă să propună o versiune nouă de guvernare, în care structurile statului naţional sunt controlate de societatea civilă transnaţională.

- Participarea la procesul de producere a normelor care se desfăşoară în spaţiul public depinde de cunoaşterea gramaticii discursului de care dispun indivizii, grupurile, organizaţiile.

- Organizaţiile non-guvernamentale sunt concepute ca o sursă de legitimitate politică. Ele elaborează argumentaţii (advocacy coalitions) şi grupează cererile şi preferinţele care provin de jos în sus. Mai mult, constituie un element de echilibrare a puterii politice a guvernelor, cu atât mai mult cu cât sunt apte să instaureze forme de accountability la nivel transnaţional.

Dan LUCA / Bruxelles

Niciun comentariu: