marți, 11 februarie 2014

Dan LUCA – articol în ziarul Argeşul – „Cum se traduce regionalizarea”


Ȋn cel mai recent articol pe care l-am pregătit cititorilor ziarului Argeşul am abordat subiectul regionalizării şi reorganizării administrative a ţării, ceea ce poate ajuta inclusiv la o mai bună absorbţie a fondurilor europene.

Redau în continuare materialul publicat marţi, 11 februarie:

................

Într-o economie deschisă, coagulată în urma globalizării şi a integrării europene, regiunile depind de piaţa globală şi europeană de investiţii, pieţe de desfacere, capital şi resurse. Paradoxul descentralizării politice şi instituţionale este că, pe măsură ce regiunile câştigă mai multă autonomie în raport cu statele, cu atât sunt mai puţin protejate în faţa factorilor pieţei şi devin mai dependente de aceasta. De aceea, regiunile trebuie văzute nu doar ca instituţii de guvernare, ci şi ca sisteme de acţiune, ca sisteme funcţionale şi, în cele din urmă, ca sisteme care pot asigura performanţa şi competitivitatea economică, bunăstarea celor care le locuiesc. Acest nou sistem administrativ pe care România îl propune trebuie să fie sustenabil pentru următorii 20 de ani, poate chiar mai mult.

E în acelaşi timp un proces care se aliniază cu actualele tendinţe europene şi, deşi n-ar trebui să aşteptăm miracole cu privire la absorbţia fondurilor UE, o regionalizare cu o bună implementare va ajuta şi la acest capitol.

În primul rând, nu trebuie să uităm care sunt tendinţele europene şi globale. În Uniunea Europeană, tendinţa este spre accentuarea principiului subsidiarităţii şi spre federalizare, pe model german; aşadar, tendinţe care merg mână în mână cu ideea de regionalizare. O regionalizare de succes va îmbunătăţi implicit relaţia noastră cu polul puterii europene – Bruxelles.

În al doilea rând, regionalizarea ar fi o mană cerească pentru o serie de autorităţi locale, mai mult sau mai puţin vocale, care şi-au dorit, indiferent de regiunea istorică în care s-au aflat, mai multă autonomie de acţiune. Regionalizarea va însemna pentru autorităţile locale o oportunitate de a arăta că “se poate”, că îşi pot gospodări bine localităţile, implicând o mai mare responsabilizare, iar succesul regionalizării va depinde de cât de în serios îşi iau rolul autorităţile locale.

În al treilea rând, paradoxal, regionalizarea este o oportunitate pentru planul central, de multe ori “statul, guvernul, Bucureştiul” fiind de vină pentru orice lucru care nu se face sau care se întâmplă greşit. Competenţele vor însemna mai mult ca oricând responsabilitate. De aceea, e important ca regionalizarea să fie cât mai clară ca mecanism de funcţionare şi atribuţii la diferite nivele. Nu în ultimul rând sunt principiile care trebuie respectate. Dacă vrem o regionalizare de succes nu contează dacă avem opt sau zece regiuni, ci faptul că trebuie respectate o serie de principii precum “subsidiaritatea, asigurarea resurselor integrale exercitării competenţelor transferate, pentru că degeaba ai competenţa dacă nu ai bugetul pe baza căruia să o exerciţi, responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi regionale, căci va exista şi un rând regional de autoritate, asigurarea unui proces de descentralizare stabil gradual, predictibil, transparent, bazat pe criterii şi reguli obiective şi cheltuirea eficientă a resurselor financiare”.

Nici regionalizarea administrativă, nici descentralizarea, nici absorbţia fondurilor europene nu mai trebuie privite drept scopuri în sine, ci mecanisme care să pună în mişcare potenţialul de dezvoltare a ţării. Prin dezvoltare se înţelege creştere economică, reflectată în creşterea PIB-ului, dar şi reducerea decalajelor între cetăţeni, grupuri sociale, sectoare, regiuni, organizaţii, evitarea polarizării, corectarea decalajelor, prevenirea adâncirii acestora sau a creării unora noi.

Decizia de a organiza un referendum în vederea “plasării” acestei reforme în cadrul legal este astfel un subiect pe cât de delicat, pe atât de important. Mă bucură în acelaşi timp faptul că s-a decis acest “50%+1″ pentru a evita orice fel de îndoială în privinţa rezultatelor.

Dan LUCA / Bruxelles

 

 

 

 

Niciun comentariu: