marți, 21 mai 2013

Valoarea adaugatã a manualelor digitale

Olimpius Istrate, lector la Universitatea din Bucureşti, scria recent un material despre aşteptările profesorilor de la un program de implementare a manualelor electronice. În ţări precum SUA sau Coreea de Sud se intenţionează ca toate elementele de conţinut din curriculumul formal să fie disponibile în format electronic.

Aşa cum spune autorul articolului, manualele sunt imaginea unui sistem educaţional. Însă mult mai importante sunt strategia didactică şi maniera de proiectare a sarcinilor de lucru din cadrul manualului digital. Tocmai calitatea de a fi interactive face diferenţa între un manual digital şi un manual tipărit, putând fi integrate în cea de-a doua categorie şi elementele de “social networking şi adnotările (sociale)”, explică acesta.

Integrând toate posibilităţile tehnologice accesibile, câteva din caracteristicile ce ar trebui regăsite în noile manuale sunt:
·    hipertext (legături semantice între secvenţe de conţinut);
·     integrarea multimedia: simulări, filme didactice, animaţie interactivă, clipuri audio;
·      integrarea de activităţi de învăţare complexe şi de jocuri educative (de tip serious games);
·   acces online (pentru descărcare, pentru realizarea unor teme în cooperare sau în competiţie, pentru trimiterea rezolvării unor sarcini de lucru etc.);
·    posibilitatea de lucru direct pe manual, eventual, colaborativ (căutare, subliniere/ evidenţiere, adnotări, rezolvarea sarcinilor de lucru etc.);
·   sarcini de evaluare/ de auto-evaluare (inclusiv posibilitatea construirii unui ”portofoliu electronic” al elevului);
·    posibilitatea de actualizare/ modificare şi completare facilă şi cu costuri reduse;
·     posibilitatea de personalizare (de către instituţie, profesor sau elev);
·     resurse suplimentare integrate.

Manualele tradiţionale nu mai reuşesc să atragă suficient elevii spre a învăţa. Trebuie înţeles faptul că un manual digital nu se doreşte a fi o variantă pdf a celor tipărite.

Am insistat mult pe importanţa cursurilor interactive, adatate cerinţelor noilor generaţii:

 

Educaţie adaptată realitãţii contemporane
Dan LUCA / Bruxelles

Niciun comentariu: