vineri, 13 iunie 2014

Cât de practicã este “Garanţia pentru tineret”?


Ca o consecinţă majoră a crizelor economice prelungite în UE, ratele șomajului în rândul tinerilor în statele membre au atins niveluri alarmante. Tinerii simt că Uniunea Europeană nu îi ajută, nu face nimic pentru viaţa lor de zi cu zi, iar dezamăgirea acestora s-a simţit şi la alegerile europarlamentare de luna trecută.

La nivel european, pentru a sprijini tinerii să intre pe piaţa muncii sau să revină în sistemul de învățământ, sunt în curs de instituire o serie de măsuri: “Garanția pentru tineret”, acel sistem de garantare a unor măsuri prin care fiecare tânăr cu vârstă mai mică de 25 de ani să primească o ofertă de calitate de angajare, de continuare a educaţiei, de intrare în ucenicie sau de efectuare a unui stagiu în termen de patru luni de la părăsirea sistemului educațional sau de la intrarea în șomaj.

Programele propuse necesită crearea unui sistem bazat pe o strânsă colaborare între principalii factori implicați: autorități publice, servicii de ocupare a forței de muncă, consilieri de orientare în carieră, instituții de învățământ și formare, servicii de asistență pentru tineret, întreprinderi, angajatori, sindicate, ceea ce implică reorganizare şi reformă în sistemele de educație și formare profesională.

România a prezentat planul său de punere în aplicare a “Garanţiei pentru tineret”. Sistemul propuse un număr de măsuri, printre care crearea unei baze de date integrate pentru a înregistra tinerii, programe de asistență socială, pentru a păstra tinerii în educație, ucenicie, stagii, antreprenoriat măsuri de educație, subvenții salariale și de recrutare, de sprijin și de măsuri de promovare a mobilității forței de muncă, etc.

Ţara noastră are alocate aproape 106 milioane de euro, având eligibile reginea Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est (acolo unde şomajul este ridicat în rândul tinerilor). Schema naţională de implementare a iniţiativei pentru perioada 2014-2015, propusă de Ministerul Muncii, nominalizează entităţile cu rol important în implementare acesteia: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în parteneriat cu un consorţiu format din sindicate şi federaţiile angajatorilor ce vizează în special stagiile de practică şi ucenicie, esenţiali fiind aici tinerii antreprenori, IMM-urile, asociaţiile şi ONG-urile care reprezintă interesele tinerilor, think-tank-uri şi fundaţii în domeniu. Ministerele de resort, Ministerul Economiei, Educaţiei, Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Tineretului şi Sportului, cel al Fondurilor Europene, Afacerilor Externe, Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Finanţelor Publice, de asemenea sunt menţionate, având capacitatea să furnizeze infrastructura necesară şi baza legală de expertiză, să identifice şi să mobilizeze resurse de finanţare, precum ceilalţi actori implicaţi, deşi fondurile europene sunt principala sursă de finanţare.

O problemã este însã implementarea noului program “Garanţie pentru tineret” în România. Surse de la Bruxelles menţioneazã cã doar de prin octombrie 2014 programul este operaţional în România, deci tinerii români mai au încã de aşteptat.

Dan LUCA / Bruxelles

Niciun comentariu: