luni, 10 octombrie 2016

Dan LUCA – articol în Convorbiri Europene: Impactul Brexit asupra alegerilor primare europene

Ultimele luni au fost marcate de o regâdnire a mecanismului european. Într-un articol publicat de cãtre Convorbiri Europene, prezint legãtura dintre Brexit şi alegerile primare europene.

----

Fãrã doar şi poate, Brexit-ul a aruncat în umbrã procesul de dezvoltare privind alegerile primare europene. Dacã pânã în primãvara lui 2016 aveam dezbateri pline de sens asupra finanţãrii alegerilor primare din 2019, unda de şoc britanicã a îngheţat procedura gândirii constructive pe acest palier.

Alegerile primare sunt vãzute de unii ca un pas în direcţia federalismului european. Votul britanic a împins însã UE spre un nou mod de gândire, reactiv. …sã aşteptãm ca Marea Britanie sã activeze articolul 50 pentru ieşirea din UE ...sã analizãm impactul sectorial al plecãrii britanicilor din UE… sunt doar câteva din frazele auzite pe culoarele institiţiilor europene… Unele voci sugereazã chiar o “temperare a federalismului la nivel european”.

E de apreciat cã liderii europeni au prezentat un amplu proiect de regândire a viitorului UE. Nu îl vom numi Convenţie Europeanã, cã prea ne amintim de proiectul ratat al constituţiei europene din 2005. Însã se lanseazã o dezbatere şi ...ne întâlnim în martie 2017 în Malta pentru a sãrbãtori 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma… Cam acestea erau concluziile Summit-ului de la Bratislava din 16 septembrie 2016.

Alegerile primare sunt un procedeu electoral la modã, care face deliciul electoratului. Statele Unite, Franţa, Italia sunt ţãri care cred în acest mecanism. De ce însã la nivel european nu avem încã încrederea necesarã?

E paradoxal, dar cred ca Brexit-ul va accelera procedura alegerilor primare europene. Nu acum, mai avem de aşteptat vreo 6 luni. În primãvara anului viitor, partidele politice europene, ieşind din hibernarea Brexit, vor discuta real consecinţele implicãrii în acest proiect. Este un procedeu asemanator cu cel al anilor 2008-2012 când criza financiarã a dus la o accelerare a integrarii europene, deschizând uşa Uniunii Bancare în UE.

Identitate europeana nu este cãmaşa pe care o porţi doar o sãptãmânã la Strasbourg, iar apoi o dezbraci pentru a pãrea cool cu electoratul. Nu este un part-time job sau o filizofie ieftinã. Jocul ruletei ruseşti a pus pe ţeavã glonţul din 23 iunie 2016, iar cel puţin 48.1% dintre britanici au înţeles prea târziu în ce hazard i-au aruncat politicienii locali.

Da, mecanismul european trebuie evoluat pentru a da cetãţenilor curajul a se conecta la dezvoltarile europene. Nu este timp pentru populism, dar nici pentru fanatici federalişti fãrã limite. Brexit-ul ne-a fãcut pe toţi atenţi la posibilitate de a nu mai avea UE, nici un fel de UE…

Partidele politice europene, reprezentând cele 27 de ţãri membre UE care îşi vor trimite reprezentanţi la alegerile europene din 2019, au datoria sã regândeascã atent comunicarea, iar mecanismul alegerilor primare trebuie continuat…

Link-uri utile:
Op-ed: European Primary Elections: Step it up, ahead of 2019 (Dan Luca, Dominique Ostyn / iunie 2015)
Op-ed: Funding the 2019 European primary elections (Alina Bârgãoanu, Dan Luca / ianuarie 2016)

Dan LUCA / Bruxelles

vineri, 7 octombrie 2016

Dan LUCA - back at ULB!

18 years ago I graduated my Master of the Institute of European Studies at the Université libre de Bruxelles (ULB). I still remember, with big pleasure, teachers like Peter Praet, Mario Telò, André Miroir or Eric Remacle. Courses followed at Avenue Roosevelt 39 helped me immensely in my EU –Brussels affairs carrier.

And it brought back even more memories when, in the beginning of October 2016, I was invited by the Institute to give a lecture to their Master students. It was a pleasure interacting with these young people from eight different countries (Italy, Spain, France, Belgium, Luxembourg, England, Moldova and China) in order to decipher the EU Community mechanism. In my presentation “Bruxelles au concret”, I tried to outline to the students the importance of involving the private sector and civil society in European decision making process.

Looking forward for my next visit at ULB.

Dan LUCA / Brussels

marți, 4 octombrie 2016

Dan LUCA - reîntoarcerea la ULB

Acum 18 ani absolveam masterul Institutului de Studii Europene din cadrul Universitãţii Libere din Bruxelles (ULB). Şi acum îmi aduc aminte de profesori precum Peter Praet, Mario Telo, André Miroir sau regretatul Eric Remacle. Cursurile de pe Avenue Roosevelt 39 m-au ajutat imens în cariera din Bruxelles-ul european.

Iar pentru ca amintirile sã fie și mai profunde, ieri am fost invitat de cãtre Institut în a conferenţia mansteranzilor. A fost o realã plãcere interacţia cu studenţi veniţi din 8 ţãri (Italia, Spania, Franţa, Belgia, Luxemburg, Anglia, Moldova și China) pentru a decripta sistemul comunitar.

Prin expunerea “Bruxelles au concret” am încercat sã creionez studenţilor importanţa implicãrii sectorului privat și a societãţii civile în procesul decizional european.

Aștept cu mare nerãbdare urmatoarele prezentãri de la ULB.


Dan LUCA / Bruxelles