sâmbătă, 18 mai 2019

What coalition will lead the EU after the elections?


Three televised debates have taken place which included the possible Presidents of the future European Commission, and now the European landscape is more complex than we anticipated.

Some conclusions and questions:
Ø  It is impossible to believe that Manfred Weber may be the solution for present Europe;
Ø  The only presidential candidates in the electoral confrontations were Socialist Frans Timmermans, Liberal Margrethe Vestager or even reformist Jan Zahradil, but none of them led the government of the country they come from;
Ø  If we look at the composition of the Council, unimpeded by the European elections, we see a balance between ALDE, EPP and even the PES. We no longer have the situation of a dominant EPP, with a blocked majority of qualified decisions;
Ø  How do we reward Ska Keller (Greens) and Guy Verhofstadt (ALDE) for their dedication to the two campaigns, in 2014 and 2019?
Ø  How does Germany solve the problem of Manfred Weber?
Ø  Not to forget the overall context, the EU is in crisis after this endless Brexit, so we need a strong European project;
Ø  More than a project, credible leaders are needed to ensure consensus, not destructive polarization.

Allow me to present 3 scenarios of possible European majorities and the prognosis:
1. Pro-European Coalition (50%) - EPP, PES, ALDE and Greens. In this case, I keep with my forecast from two months ago: Angela Merkel at the Council (even if she now says she does not want that), the current Dutch Prime Minister Mark Rutte at the Commission, Martin Schulz at Foreign Affairs, Michel Barnier at Defense (combined with Africa), Claude Turmes at Energy. And as a novelty, I suggest as President of the European Parliament Ska Keller for the first two and a half years, followed by Manfred Weber in the second part of the 5-year period.
2. Anti-EPP Coalition (25%) - Communists, PES, ALDE, Greens and even ECR. As a surprise, we can have an interesting combination with Jan Zahradil at the Council, Frans Timmermans at the Commission and Guy+Ska at the presidency of the European Parliament (2.5 years each).
3. The Right Coalition (25%) - EPP, ALDE and ECR. Merkel at the Council, Rutte at the Commission and Jan at the Parliament.

It remains to be seen what 28 May, the date of the first meeting of Heads of State after the European elections, will bring us.

Dan LUCA / Brussels
Ce coaliţie va conduce UE dupã alegeri?Au trecut şi cele 3 dezbateri televizate între posibilii preşedinţi ai viitoarei Comisii Europene, iar peisajul european este mai complex decât anticipam.

Câteva concluzii şi întrebãri:
Ø  Este imposibil de crezut cã Manfred Weber poate sã fie soluţia pentru actuala Europã;
Ø  Singurii prezidenţiabili din confruntãrile electorale au fost socialistul Frans Timmermans, liberala Margrethe Vestager sau chiar reformistul Jan Zahradil, dar niciunul dintre ei nu a condus guvernul ţãrii din care provine;
Ø  Dacã analizãm componenţa Consiliului, neinfluenţatã de alegerile europene, observãm un echilibru între ALDE, EPP şi chiar PES. Nu mai avem situaţia unui EPP dominant, cu o cotã de blocaj a deciziilor în majoritate calificatã;
Ø  Cum îi recompensãm european pe Ska Keller (Verzi) şi Guy Verhofstadt (ALDE) pentru devotamentul lor în cele douã campanii, cea din 2014 şi din 2019?
Ø  Cum rezolvã Germania problema Manfred Weber?
Ø  Sã nu uitãm însã contextual global, UE este în crizã dupa acest Brexit nesfârşit, deci avem nevoie de un proiect european puternic;
Ø  Mai mult decât un proiect, sunt necesari lideri credibili, care sã asigure consensul, nu o polarizare distrugãtoare.

Permiteţi-mi sã prezint 3 scenarii ale unor posibile majoritãţi europene şi prognoza de realizare:
  1. Coaliţia pro-europeanã (50%) – EPP, PES, ALDE şi Verzii. În acest caz îmi menţin pronosticul de acum douã luni: Angela Merkel la Consiliu (chiar dacã zice acum cã nu vrea), actualul premier olandez Mark Rutte la Comisie, Martin Schulz la Externe, Michel Barnier la Apãrare (combinat cu Africa), Claude Turmes la Energie. Iar ca noutate, sugerez ca preşedinte al Parlamentului European Ska Keller pentru primii 2 ani şi jumãtate, urmatã de Manfred Weber în a doua parte a perioadei de 5 ani.
  2. Coaliţia anti-EPP (25%) – Comuniştii, PES, ALDE, Verzi şi chiar ECR. Ca şi surprizã putem avea o combinaţie interesantã cu Jan Zahradil la Consiliu, Frans Timmermans la Comisie şi Guy+Ska la preşedinţia Parlamentului European (câte 2,5 ani fiecare).
  3. Coaliţia de Dreapta (25%) – EPP, ALDE şi ECR. Merkel la Consiliu, Rutte la Comisie şi Jan la Parlament.

Rãmâne de vãzut ce ne va aduce ziua de 28 mai, data primei întâlniri a şefilor de state de dupã alegerile europene.

Dan LUCA / Bruxelles
joi, 16 mai 2019

Spitzenkandidat. Sezonul 2019. Episodul 3 (ultimul). Dezbaterea de la Bruxelles.


Ieri, 15 mai 2019, am avut marea onoare de a mã afla în incinta Parlamentului European de la Bruxelles pentru a asista la dezbaterea finalã între candidaţii la funcţia de preşedinte al Comisiei Europene.

Dupã Maastricht (29 aprilie) şi Florenţa (2 mai), dar şi dupã cele douã dezbateri între candidaţii PES şi EPP, în limba francezã (transmisã de France24 pe 17 aprilie) şi cea de limbã germanã (oraganizatã de ARD pe 7 mai), a venit rândul capitalei Europei sã-i gãzduiascã pe liderii de mâine ai UE. Dar practic aceşti candidaţi au revenit acasã, fiindcã toţi 6 sunt fie eurodeputaţi sau comisari europeni, deci îşi deruleazã activitatea de ani buni la Bruxelles.

Stilul dezbaterii a fost asemãnãtor cu cel de acum 5 ani, din cadrul precedentelor alegeri europene, dar de data aceasta evenimentul a fost mulat între douã semifinale ale concursului de muzicã Eurovision. Organizatã tot de EBU, interacţia s-a intitulat chiar Eurovision Debate, a început tot la ora 21:00 (ora 22:00 în România), iar moderatorii au copiat la greu stilul inconfundabil, dar neatrãgãtor, al prezentatorilor Euroviziunii.

A fost însã prima dezbatere dupã Declaraţia de la Sibiu, dar sã fiu sincer prea puţin a fost menţionat acest document strategic, chiar dacã toţi candidaţii au atins subiectul viitorului UE.

Câteva idei interesante prezentate:
Ø  Trebuie sã atacãm frauda fiscalã (Nico, candidatul Stângii);
Ø  Sectorul de afaceri joacã dupã reguli stricte (Margrethe de la ALDE);
Ø  Urmãtoarea Comisie Europeanã sã o numim “Comisia unui nou început european” (Manfred);
Ø  UE trebuie sã se reformeze (Frans);
Ø  Trebuie sã lansam un plan Marshall pentru Africa (Manfred);
Ø  Destinul european este legat de cel african (Frans);
Ø  Fondurile structurale sunt expresia solidaritãţii europene (Frans);
Ø  Trebuie sã avem solidaritate europeanã şi în chestiuni care nu ne plac (Frans);
Ø  E nevoie de o politicã economicã puternicã pentru a avea mai multe locuri de muncã (Manfred);
Ø  Trebuie sã avem un program Erasmus pentru toţi tinerii (Nico) – pe ideea aceasta mergeam şi eu acum 12 ani;
Ø  Planeta e în pericol, opriţi subvenţiile la energia care polueazã (Ska);
Ø  Multinaţionalele polueazã şi nu sunt penalizate (Nico);
Ø  Unele corporaţii nu plãtesc taxe, dar afacerile mici au taxele între 20% şi 40% (Margrethe);
Ø  Avem nevoie de taxa pe digital (Margrethe);
Ø  E nevoie de o justiţie a taxelor în UE (Ska);
Ø  Sã avem minim 18% taxe în UE, la nivelul fiecãrei ţãri membre (Frans);
Ø  UE nu e un stat, deci nu trebuie sã vorbim de taxare la nivel european (Jan);
Ø  Uniţi suntem mai puternici decât SUA (Frans);
Ø  UE nu e rapidã, în special pe politica externã. Avem nevoie de noi mecanisme şi vot majoritar în Consiliu (Manfred);
Ø  Nu poate funcţiona politica externã a UE dacã avem doar vot cu majoritate în Consiliu. Cazul libian confirmã (Jan);
Ø  Frica a împins cetãţenii spre naţionalism (Nico);
Ø  Doar împreunã vom gãsi soluţii la problemele europene (Frans);
Ø  Sã reechilibrãm balanţa între puterea UE şi cea a statelor membre. Acum e prea multã la UE (Jan).

Câteva detalii de culise, interesante în jocul politic:
Ø  A fost cea mai numeroasã dezbatere, 6 partide fiind reprezentate în platou;
Ø  S-a folosit şi limba francezã în interacţie, nu doar limba englezã;
Ø  Jan este clar candidatul “Partidului Interguvernamental”;
Ø  Nico a jucat rolul fiului de emigrant;
Ø  Prima apariţie în dezbateri a mult mediatizatei Margrethe Vestager de la ALDE;
Ø  Stânga (Comuniştii) au atacat la greu EPP “Sunteţi de 15 ani la putere”;
Ø  ECR a atacat coaliţia mare “EPP şi PES conduceţi UE de 25 de ani”;
Ø  Frans a fãcut un apel la o “coaliţie europeanã de la Tsipras la Macron”, deci fãrã EPP;
Ø  Jan, fiind din Republica Cehã, s-a erijat ca şi candidatul ţãrilor din Est;
Ø  Nico a fost mai bun decât colega sa din Slovenia, prezentã la dezbaterea din Maastricht;
Ø  Margrethe a început slab, dar progresiv a acumulat puncte;
Ø  Nico a început în forţã, dar a pãrut obosit pe final;
Ø  Ska nu a mai avut prospeţimea de acum 5 ani, colegul de partid Bas a fost mai bun la Maastricht;
Ø  Verzii au atacat EPP-ul pe problematica mediului înconjurãtor;
Ø  ALDE a atacat EPP pe idea performanţei individuale a comisarilor, precizând cã e o echipã Comisia Europeanã;
Ø  Frans a fost mai agresiv şi articulat decât colegii de platou;
Ø  Manfred a încercat sã joace rolul “înţeleptului satului”. Nu a prea prins…
Ø  Frans de la Socialişti a avut cravatã verde, iar Ska de la Verzi era îmbracatã în rosu;
Ø  Se contureazã un cordon “împotriva EPP”, chiar şi ECR s-ar alatura.

Dan LUCA / Bruxelles

marți, 7 mai 2019

Davosul de Bruxelles – ediţia 2019

În perioada 6-7 mai 2019, a avut loc la Bruxelles o nouã ediţie a European Business Summit. Sub un titlu generos: “Tomorrow's Europe - Inclusive, Innovative, Interconnected”, cei 1740 de delegaţi au încercat sã decripteze prioritãţiile Uniunii Europene pentru perioada 2019-2024.

“Încã avem o piaţã fragmentatã la nivel european, și asta este o problemã pentru sectorul de afaceri”, preciza vicepreședintele Comisiei Europene, Andrus Ansip.

Subiecte precum protecţia datelor, Inteligenţa Artificialã, 5G, campionii industriali europeni sau implicarea Platformelor digitale în economia europeanã au fost cele mai apreciate.

Ca o noutate, subiectul Africa prinde tot mai mult și cu siguranţã vom vedea multe dezbateri pe acest subiect în viitor.

Particip încã din 2002 la EBS, iar mesajele publicate pe blog sunt încã de actualitate:
Dan LUCA / Bruxelles

vineri, 3 mai 2019

Spitzenkandidat. Sezonul 2019. Episodul 2. Dezbaterea de la Florenţa.

La 3 zile dupã Dezbaterea de la Maastricht, a venit rândul Florenţei sã fie gazda candidaţilor pentru funcţia supremã a Comisiei Europene. În același format ca acum 5 ani, cu doar cele 4 partide istorice prezente (EPP, PES, ALDE și Verzi), discuţia de ieri a avut plusuri și minusuri.

Sãliţa unde s-a derulat dezbaterea a dat senzaţia de "Europa minusculã și înghesuitã", iar moderatorul a jucat rolul unui profesor de stil vechi, încercând mai mult sã-i înnebuneascã pe candidaţi decât sã le ofere confort.

Foarte neplacutã afirmaţia lui Guy cum cã nu crede în procedura Spitzenkandidat, când toata lumea știe cã a fost un suporter al acestei proceduri încã din 2014. Dacã la nivel de ALDE propuneţi 7 președinţi de Comisie Europeanã e problema voastrã, nu a sistemului…

De data aceasta Guy a atacat Consiliul rapid, dar și – confirm tradiţiei – companiile americane și sistemul de taxare european.

Frans (PES) a fost în permanenţã înţepat de colegii de platou ca fiind un om al actualei Comisii Europene și în general am asistant la o rafalã de atacuri personale. Au fost folosite multe jargoane de Bruxelles și așa cum zicea un coleg jurnalist "dacã eram simplu cetatean nu mã uitam la o altfel de dezbatere".

Câteva idei reiterate de candidaţi :
Ø  E nevoie de o armatã europeanã (Guy) ;
Ø  Cibersecuritatea e începutul politicii de aparare europeanã (Manfred) ;
Ø  Africa trebuie sã fie o prioritate pentru UE (Manfred și Frans) – câteva idei pe tema aceasta am prezentat recent în sensul de legatura între Africa și politica de aparare europeanã ;
Ø  UE trebuie sã fie mai unitã și activã pe plan mondial (Manfred) ;
Ø  Avem nevoie de un buget al zonei euro (Guy) ;
Ø  Trebuie consolidatã piaţa internã a serviciilor (Guy) ;
Ø  UE trebuie sã aibã resurse financiare proprii, precum taxa de carbon (Guy și Frans) ;
Ø  E obligatorie transparenţa votului în Consiliu (Ska) ;
Ø  E nevoie de sustenabilitate socialã (Frans) ;
Ø  Votaţi și pentru copiii voștri – mesaj "apolitic" ecologist (Ska).

Privitã global, Dezbaterea de la Florenţa a fost echilibratã, fãrã învingãtori sau învinși.

Urmeazã staţia Bruxelles – 15 mai 2019, ora 21:00.

Dan LUCA / Bruxelles