duminică, 27 octombrie 2019

Macron şi Conferinţa pentru Europa
Vã mai amintiţi de “Momentul 1991”?  Atunci liderii europeni (din Vest, desigur) se întrebau în ce direcţie sã meargã Europa. S-a decis deschiderea spre Est, şi au urmat, treptat, aderãrile la uniune a fostelor ţãri comuniste… Merci Monsieur Mitterrand! Danke, Herr Kohl!

De ce actualii conducãtori europeni nu pot sã emitã (încã) pretenţii de lideri?

Emmanuel Macron are o problemã enormã. Ales triumfal în 2017, cu un discurs pro-european, îşi trãieşte acum realitatea complexã: un preşedinte liberal într-o “ţarã de Stânga”, cu doi vulpoi care stau la pândã pentru blocarea realegerii sale în 2022 (Marine Le Pen şi Jean-Luc Mélenchon), cu un parteneriat franco-german la nivel european mai mult de imagine decât de consistenţã, cu o industrie care aşteaptã încã digitalizarea realã, cu un profil energetic ancorat la greu în energia nuclearã. Iar peste toate mai sunt şi probleme în a numi un comisar european francez care sa dea drumul industriei aparãrii în UE…

Îmi place Macron, dar trebuie sã schimbe ceva. Dacã el gãseşte în ţãrile din Balcani problema dezvoltãrii europene actuale e nevoie de o reevaluare a situaţiei.

Raspunsul la naţionalism, nu este mai mult naţionalism, ci o nouã viziune. În martie 2019, preşedintele francez propunea ca în 2020 sã se organizeze o Conferinţã pentru Europa, cu scopul de a reinventa proiectul politic european.  Aceastã iniţiativã se regãseşte în programul de guvernare propus de preşedinta Ursula von der Leyen, fiind deja alocatã comisarei Dubravka Suica responsabilitatea în a dezvolta subiectul. Perfect! Transformaţi Conferinţã pentru Europa într-o dezbatere inclusivã. Nu doar cele 27 de ţãri trebuie invitate, ci şi cele în curs de negociere precum Serbia sau Muntenegru. Iar pentru a da un mesaj clar trebuie chemate şi Macedonia de Nord şi Albania la dezbateri, pe picior de egalitate cu celelalte ţãri europene.

S-a realizat acest mecanism cu prilejul Convenţiei Europene de la începutul anilor 2000, de ce sã nu repetãm procedura din nou. Asta desigur dacã dorim cu adevãrat sã locuim împreunã în UE.

Pentru Franţa, dosarul african este mai strategic decât pare la prima vedere. Africa este continentul care aşteaptã o apropiere de Europa, dar nu în cadrul unei politici de Dezvoltare, ci prin lansarea unui adevãrat Plan Marshall pentru Africa, aşa cum recent au menţionat unii politicieni. Politica de apãrare a UE trebuie dezvoltatã şi extinsã chiar şi la continentul african

Sã privim acum retrospectiv la Uniunea Europeanã. Construcţia recentã, începutã doar în anii ’50, are rezultate bune. Proiectul îndraznet al reunificãrii europene pornit în 1989 a fost încununat de succes. Pierderea teritoriului britanic nu poate sã bucure, iar pentru a face faţã cu succes globalizãrii extinderea UE trebuie sã continue spre Balcanii de Vest si, de ce nu, spre Est dacã se poate. Uniunea Europeanã are şansa istoricã de a îşi extinde influeţa şi spre alte teritorii, consolidându-şi rolul de putere mondialã. 

Dan LUCA / Bruxellesduminică, 13 octombrie 2019

Political events to follow in 2020We are only a few weeks away from the famous 2020. I say this because many European political projects have benchmarks at this time, such as the illustrious "Europe 2020" launched by the President of the European Commission in 2010. Even at the level of European student movements I was launching at the end of the 1990s two initiatives with a horizon of 2020: Education for 2020 and Romanian-Hungarian Relations in 2020.

2020 seems to be a more predictable year, in which after the madness of 2019 we can see the direction of action for the next 10 years. But a possible economic downturn may throw the EU into a new crisis, and let's hope we are better prepared institutionally than in 2008.

Ø  In March 2019, the French President proposed that a Conference for Europe should be organized in 2020, with the aim of reinventing the European political project. This initiative can be found in the government's program proposed by President Ursula von der Leyen, and Commissioner Dubravka Suica is already given the responsibility to develop the subject.
Ø  The European political parties have arrived to the moment of analysis, and the end-of-year congresses will give a first indication of the "positioning of doctrines" in the European primary elections, spitzenkandidat, but also on the transnational lists for 2024. Political foundations organize interesting debates and I am glad to be present this week as a panelist at FEPS Academy.
Ø  European-British relations are to be followed in 2020 with or without a Brexit agreement.
Ø  The European Union is taking concrete steps towards a bold environmental policy, but it is still to be discussed who pays the energy transition bills. The battle for the European budget 2021–2027 reaches its peak.
Ø  Interesting to know is that we will have COP26 in December 2020 in the UK.
Ø  To be honest I do not know what the new rotating European Presidency of Germany, scheduled for the second semester of next year, will bring. With a German President at the Commission, with super-influential German MEPs, with a German business sector deeply involved in European issues…
Ø  Something to look forward next year is also the EU's relationship with Africa, the United States - especially since there will be Presidential elections in the fall of 2020, Russia, and Asia.

Dan LUCA / Brussels


Evenimentele politice de urmãrit în 2020Doar câteva sãptãmâni ne mai despart de faimosul an 2020. Spun asta fiindcã multe dintre proiectele politice europene s-au raportat la aceastã datã, precum faimoasa “Europa 2020” lansatã de preşedintele Comisiei Europene în 2010. Chiar şi la nivel de mişcãri europene studenţeşti lansasem la sfârşitul anilor ‘90 douã iniţiative cu orizont 2020: Education for 2020 şi Relaţiile româno-maghiare în 2020.

2020 pare un an mai predictibil, în care dupã nebunia electoralã a lui 2019 putem sã vizualizãm direcţia de acţiune pentru urmãtorii 10 ani chiar. O posibilã recesiune economicã poate arunca însã UE într-o nouã crizã, dar sã sperãm cã suntem mai bine pregãtiţi instituţional decât în 2008.

Ø  În martie 2019, preşedintele francez propunea ca în 2020 sã se organizeze o Conferinţã pentru Europa, cu scopul de a reinventa proiectul politic european.  Aceastã iniţiativã se regãseşte în programul de guvernare propus de preşedinta Ursula von der Leyen, fiind deja alocatã comisarei Dubravka Suica responsabilitatea în a dezvolta subiectul.
Ø  Partidele politice europene sunt la ora analizei, iar congresele de final de an vor da o primã indicaţie despre “poziţionarea doctrinelor” în alegerile primare europeane, spitzenkandidat, dar şi a listelor transnaţionale pentru 2024. Fundaţiile politice organizeazã dezbateri interesante şi mã bucur sã fiu prezent sãptãmâna aceasta în calitate de panelist la Academia FEPS.
Ø  Relaţiile europene – britanice sunt de urmãrit în 2020 cu sau fãrã acord de Brexit.
Ø  Uniunea Europeanã face paşi concreţi cãtre o politicã de mediu îndrãzneaţã, dar e încã de discutat cine achitã facturile tranzitiei energetice. Bãtãlia pentru bugetul european 2021–2027 ajunge în punctul culminant.
Ø  Interesat este cã vom avea COP26 în decembrie 2020 în Marea Britanie.
Ø  Sã fiu sincer nu ştiu ce va aduce nou Preşedinţia europeanã rotativã a Germaniei, programatã în semestrul doi al anului viitor. Cu preşedinte german la Comisie, cu eurodeputaţi nemti calificaţi şi superinfluenţi, cu un sector de afaceri german implicat în problematica europeanã…
Ø  Sã urmãrim anul viitor şi relaţionarea UE cu Africa, Statele Unite – mai ales cã avem alegeri prezidenţiale în toamna lui 2020, Rusia, Asia.

Dan LUCA / Bruxelles