vineri, 31 octombrie 2014

Message for the new European Commissioner for Education

The new European Commission takes office in November 2014. The new president Jean-Claude Junker said that it is his “desire that the EC will be very political in nature". I wish good luck to the new team of Commissioners; the EU really needs politicians with vision and with experience in developing European dossiers for a better quality of life for its 500 million citizens.

Of course, we also have a new European Commissioner for Education, namely Tibor Navracsics from Hungary. His portfolio includes EU youth policy, which allows me to make some recommendations on the link between EU youth and education.

First of all, please pay special attention to the implementation of the national schemes for the Youth Guarantee programme. Do not blame other DGs of the European Commission responsible for this program, and do not try to hide behind the inability of Member States to propose effective national schemes. Young Europeans are tired of slogans, promises and diplomatic apologies. It's time to assume political responsibility for managing the program.

As European Commissioner for Education, you benefit from a brand - Erasmus - which far exceeds the reputation of the sectorial educational policies. This European mobility program is undoubtedly a great achievement of the European Union. My recommendation is to increase analyses regarding the efficiency in allocation of funds for direct beneficiaries of the Erasmus programme.

However, in addition to the hundreds of speeches that you will have, including clichés like "you are the future of Europe" or "young people are the ones who build Europe", it is important to firmly include innovation in the EU education policy. We know that education policy competences are at Member State or regional level. So do not be deceived by unrealistic claims, but act realistically, targeting clearly what is in the power of European Commission. The only way to bring new life into European education is to propose and launch new European programs, such as the Erasmus programme. Ms Viviane Reding, in her mandate of Education commissioner, launched in 2002 the Erasmus Mundus programme. Sincere congratulations! It is a great shame to see those who carried the education mandate, left few marks to trace.

I suggest two courses of action:
  1. Now at the beginning of your term, launch a European programme focused on short term mobility (about 3 weeks), especially during the summer. Name the program even "Summer Erasmus". Open the program to youth in general, not just students, who represent only 10% of European youth. For efficiency, use a European and regional scheme for implementation, not a national one.

  1. Several years ago I developed a course entitled "EU Communication Techniques", which I taught at universities in Brussels, and at Master students in Italy and Romania. It's a great pleasure to meet students passionate about European studies, even though most of them have not even been to the capital of Europe. A practical idea is to launch a European program for which any university offering courses on the history of the EU, European Community institutions or EU policies could bring their students to Brussels for a week of intensive presentations. The agenda should not only include the classic visit to the European Parliament or the European Commission. Show the students how the European countries and regions are represented in Brussels; how corporations present their interests; and how journalists report from Brussels.

There are just a few ideas for the beginning of the new term. Good luck! The young people of Europe need a European Commissioner who they can trust!

Dan LUCA / Brussels


Graniţele ″tradiţionalului″ în era globalizării

Citeam recent un material de blog interesant, preluat de Dilema Veche, semnat de Emanuel Ciocu. Observaţia pe care o face autorul de materiale gastronomice ar trebui să ne dea de gândit : ″Există, născut probabil dintr-un complex de inferioritate, un orgoliu de a naţionaliza tot ceea ce ne pică pe masă. De a transforma în 100% românesc tot ceea ce avem în farfurie. Sau, dimpotrivă, de a spune că nimic nu este cu adevărat autentic românesc.  Or, astfel de procente absolute (şi absurde) nu există nici măcar în bucătăriile ţărilor – în special insule – care au fost istoric închise influenţelor externe. Chiar şi bucătăria japoneză, una dintre cele mai puriste din cîte există, s-a lăsat copleşită de influenţe chinezeşti şi, mai recent, de cele occidentale″.

Tendinţa este evidentă în era globalizării, pe fondul unei pieţe unice, însă nu ar fi păcat să ajungem să confundăm ceea ce am împrumutat în ultimele decenii, cu ceea ce este cu adevărat autentic?

România este ţara cu cele mai multe produse atestate ca fiind tradiționale din UE, deci avem “ce pune pe masă”.  

Dan LUCA / Bruxelles

joi, 30 octombrie 2014

Mesaj pentru noul comisar european responsabil cu educaţia

Noua Comisie Europeană îşi începe mandatul în noiembrie 2014. Noul preşedinte Jean-Claude Junker declara încă de la nominalizarea sa: "CE va avea un caracter foarte politic, aceasta este dorinţa mea". Mult succes noii echipe de comisari europeni, cu adevărat Uniunea Europeană are nevoie de oameni politici, cu viziune, cu experienţă în rezolvarea dosarelor europene, pentru o mai bună calitate a vieţii pentru cei 500 de milioane de cetăţeni.

Aşa cum este normal, avem şi un nou comisar european responsabil cu educaţia, în persoana ungurului Tibor Navracsics. Portofoliul său acoperă şi politica de tineret a UE şi îmi permit să fac câteva recomandări pe axul tineret-educaţie.

Ø  În primul rând urmăriţi cu mare atenţie schemele naţionale de implementare pentru Youth Garantee. Nu blamaţi alte Direcţii Generale din cadrul Comisiei Europene responsabile cu acest program, nu încercaţi să vă ascundeţi în spatele incapacităţii unor state membre de a propune scheme naţionale eficiente. Tinerii europeni s-au săturat de lozinci, promisiuni sau scuze diplomatice. Este timpul să vă asumaţi responsabilitatea politică pentru a reuşi acest program.

Ø  În calitate de comisar european pentru educaţie beneficiaţi de un brand – Erasmus - care a depăşit cu mult notorietatea politicilor sectoriale educaţionale. Este fără doar şi poate o mare realizare a Uniunii Europene acest program de mobilităţi europene. Analizaţi însă mai mult eficienţa alocării fondurilor pentru beneficiarii direcţi. Cred că cei nici macăr 200 euro pe lună alocaţie pentru student e mai mult un simbol decât un sprijin financiar.

Ø  Este important însă, pe lângă cele câteva sute de discursuri pe care le veţi avea şi care vor încorpora clişee precum ″voi sunteţi viitorul Europei″, ″tinerii sunt pentru cei care construim Europa″, ″doar prin implicare putem construi o lume mai bună″, să aduceţi noul în domeniul în care activaţi. Cunoaştem că în politica educaţională prerogativele sunt la nivelul statelor membre sau chiar la nivel regional. Deci nu vă amăgiţi în a pretinde irealul, ci acţionaţi realist, explicând clar tinerilor ce este în puterile Comisiei Europene (chiar şi pentru una cu valenţe politice). Singura posibilitate de a aduce noul în educaţia europeană este în a propune şi lansa noi programe europene, aşa cum este Erasmus. Doamna Viviane Reding, în mandatul său de comisar pe educatie, a lansat în 2002 Erasmus Mundus şi a prins. Sincere felicitări ! Din păcate cei care au urmat pe mandatul educaţie au lansat urme precum peştele în apă. Mare pacăt !

Ø  Vă sugerez două direcţii de acţiune, acum la început de mandat, lansaţi un program european de mobilităţi de scurtă durată (aproximativ de 3 săptămâni), în special pe perioada verii. Numiţi programul chiar ″Erasmus de Vară″. Deschideţi însă programul şi tinerilor în general, nu doar studenţilor, care reprezintă doar 10% din tineretul european. Pentru eficienţă, în implementare, utilizaţi o schemă europeană şi inserţii regionale, nu naţionale. Uniunea Europeană doar trebuie să co-finanţeze astfel de mobilităţi, restul bugetului se poate acoperi de către comunitatea locală (fie public sau privat).

Ø  De câţiva ani am dezvoltat un curs intitulat “Tehnici de comunicare în UE”, pe care îl predau la universităţi din Bruxelles, dar şi masteranzilor din Italia sau din România. E o mare plăcere să întâlneşti studenţi pasionaţi de studiile europene, chiar dacă majoritatea dintre ei nu au fost încă în capitala Europei. O idee foarte concretă este să lansaţi un program european în care orice universitate care oferă cursuri despre istoria UE, instituţii comunitare sau politicile europene să poată “să îşi aducă studenţii” în Bruxelles-ul european pentru o săptămână de prezentări intensive. Agenda nu trebuie să includă doar clasicele vizite la Parlamentul European sau Comisia Europeană. Arătaţi-le tinerilor europeni cum sunt reprezentate la Bruxelles statele şi regiunile, sub ce formă îşi prezintă interesele corporaţiile şi grupurile de interese, care sunt abordările corespondenţilor de presă.

Sunt doar câteva idei la început de mandat.

Mult succes! Tinerii Europei au nevoie de un comisar european în care să aibă încredere!

Dan LUCA / Bruxelles

Internetul la 45 de ani de la prima conexiune!

Conform datelor statistice de la sfârșitul lui 2013, 69% dintre italieni folosea internetul de acasă și 68% cel Broadband. Parlamentul italian anunţa recent că intenţionează să recupereze diferenţele de viteză a internetului faţă de alte ţări ale UE, în următorii trei ani, prin introducerea internetului WiFi gratuit în cât mai multe locuri publice.

Propunerea aflată în dezbaterile legislativului din peninsulă este normală în contextul în care 25% din populaţia lumii are cel puţin un telefon inteligent și circa 6% din populaţia globului avea o tabletă, la sfârșitul anului trecut.

Vești bune sunt și pentru România – “peste 780 de localităţi vor fi conectate la o reţea broadband de internet, în cadrul proiectului de investiţii RoNet, cu o valoare totală a investiţiei de 377,8 milioane lei”, informa Mediafax.

În 29 octombrie 1969, Charley Kline de la UCLA (California) a încercat pentru prima dată să se conecteze online. In 29 octombrie 2014 am ajuns să ne facem cumpărăturile și plăţile online, să ne verificăm locaţia coletelor online, să ne chemăm taxi online, să vizităm obiective turistice online, și așa mai departe.

Dan LUCA / Bruxelles

miercuri, 29 octombrie 2014

Despre retorica “junckeriană”

RFI prezenta recent un material restrospectiv al activităţii politice a noului președinte al Comisiei Europene. Autoarea, Mihaela Gherghişan, insistă pe modul aparte a luxemburghezului de a reacţiona în anumite situaţii.  

Toate întâlnirile la care participă sunt ″animate de spiritul lui Juncker, fie că ele se petreceau la miezul nopţii sau la patru dimineaţa″. Tocmai aceste atitudini i-au atras uneori antipatii, sau dacă nu, cel puţin au creat crontroverse.

Dincolo de asta, domnul Juncker pare a fi un om integru, care nu renunţă de dragul compromisului. “Dacă în relaţia cu capitalele a mai facut concesii de dragul de a obţine candidaturi feminine pentru echipa sa, Juncker nu a cedat aproape niciunui capriciu al Parlamentului. El a rămas inflexibil la unele ameninţări şi a condus negocieri dure pentru mai toţi membrii echipei până în ultimul moment”, se aprecia și în acest articol.

Până una alta, important va fi ca echipa desemnată de dânsul să facă faţă provocărilor existente la nivelul Uniunii, pentru continuitatea proiectului european, ceea ce nu va fi deloc ușor.

Dan LUCA / Bruxelles