marți, 26 noiembrie 2019

New European leaders with global responsibilities
In a few days, Ursula von der Leyen’s Cabinet will officially be installed in the Berlaymont building on Schuman Square. An extraordinary way of choosing the new European leader, who after 5 months of stress finally takes on her mandate...

I still believe that the main priority of the new set of European commissioners should be industrial policy on the Franco-German axis, but also through the strategic involvement of the New Hanseatic League.

The "Green Deal" - the new terrible child at European level - will only have the expected effect if we have an integrated approach with industrial policy, passed through a realistic discussion about who pays the energy transition bills at European level. However, this "green deal" will have a huge effect if the EU succeeds in applying the environmental standards to products from China. Something like "energy traceability and trade"...

Although many criticize the European structure, when viewed on a global scale, the EU is the champion of democratic multilateralism. Parliament, common currency, political decisions... are just some of the results that make ASEAN, MERCOSUR or the African Union jealous. Our generation participated in the democratization of the European continent. It may not be bad for our children's generation to discuss global governance, and the EU to be the catalyst for this evolutionary process. European political structures can of course play a role in the new global institutional construction.

Africa offers a geopolitical test to the new European Commission. The European Union has the historical chance to extend its influence to other territories, strengthening its role as a world power. Africa is the continent that is waiting for a rapprochement with Europe, but not within the framework of a Development Policy, but by launching a true Marshall Plan for Africa, as some politicians have recently stated.

Great attention needs to be given to the hasty movements of the French President. The vision for the integration of the Balkans, the attack to NATO on the anniversary clock, does not inspire comfort in the European community. And if Emmanuel Macron thinks he is preparing a final for Elysée in 2022 with the same Marine Le Pen, he is wrong. A real France, very anchored in Left politics, can push a candidate like Jean-Luc Mélenchon to the final, and Mr. Macron is mirroring Nicolas Sarkozy, a French president of the Right who did not enter the final in his re-election attempt.

I want to welcome the vision of the European Youth Forum in choosing Tirana as the European Youth Capital in 2022! I am glad that this signal is given to the young Albanians, the ardent supporters of Europe.

I cannot finish this message without joining EURACTIV’s team who celebrated in Brussels the 20 years of existence. I am happy to live inside the "European public sphere press" for 19 years... the story continues...

Dan LUCA / Brussels

Noi lideri europeni cu responsabilitãţi globale
În câteva zile Cabinetul Ursula von der Leyen se va instala oficial în clãdirea Berlaymont din Piaţa Schuman. Extraordinar modul de alegere al noului lider european, care dupã 5 luni de stres îşi preia, în sfârşit, mandatul...

Cred în continuare cã prioritatea principalã a noii garnituri de comisari europeni trebuie sã fie politica industrialã pe axul franco-german, dar şi prin implicarea strategicã a Noii Ligi Hanseanice.

″Green Deal″ – noul copil teribil la nivel european – va avea efectul scontat doar dacã vom avea o abordare integratã cu politica industrialã, trecutã printr-o discuţie realistã despre cine achitã facturile tranzitiei energetice la nivel european. Aceastã “afacere verde” va avea însã un efect enorm dacã UE va reuşi sã aplice standardelor de mediu produselor provenite din China. Ceva de genul ″trasabilitatea energeticã şi comerţ″...

Deşi mulţi criticã structura europeanã, privitã la scarã globalã UE este campioana multilateralismului democratic. Parlament, monedã comunã, decizie politicã… sunt doar câteva din rezultatele care fac geloase ASEAN, MERCOSUR sau Uniunea Africanã. Generaţia noastrã a participat la democratizarea continentului european. Poate nu este rãu ca generaţia copiilor nostri sã discute despre guvernarea globalã, iar UE sã fie catalizatorul acestui proces evolutiv. Structurile politice europene pot juca desigur un rol în noua construcţie institutionalã mondialã.

Africa oferã un test de geopoliticã noii Comisii Europene. Uniunea Europeanã are şansa istoricã de a îşi extinde influeţa şi spre alte teritorii, consolidându-şi rolul de putere mondialã. Africa este continentul care aşteaptã o apropiere de Europa, dar nu în cadrul unei politici de Dezvoltare, ci prin lansarea unui adevãrat Plan Marshall pentru Africa, aşa cum recent au menţionat unii politicieni.

Mare atenţie la mişcãrile pripite ale preşedintelui francez. Viziunea despre Balcani, atacul la NATO în ceas aniversar, nu inspirã confort comunitãţii europene. Iar dacã Emmanuel Macron crede cã îşi pregãteşte o finala pentru Elysée în 2022 cu aceeaşi Marine Le Pen, se înşealã. O Franţã realã, foarte ancoratã politicilor de Stânga, poate sã împingã un candidat precum Jean-Luc Mélenchon în finalã, iar domnul Macron sã fie coleg cu Nicolas Sarkozy, un preşedinte francez de Dreapta care la tentativa de realegere nu a intrat în finalã…

Vreau sã salut viziunea Forumului European de Tineret în alegerea Tiranei Capitalã Europeanã a Tineretului în 2022! Mã bucur ca acest semnal este dat tinerilor albanezi, inflãcãraţi suporteri ai Europei Unite.

Nu pot sã închei acest mesaj fãrã a mã alatura echipei EURACTIV care a sãrbãtorit la Bruxelles cei 20 de existenţã. Mã bucur sã trãiesc în interiorul ″presei sferei publice europene″ de 19 ani… povestea continuã…

Dan LUCA / Bruxelles

sâmbătă, 16 noiembrie 2019

Competitivitatea tinerilor români pe plan europeanÎn fiecare toamnã revin la București pentru a prezenta cursul “European Media and the Public Sphere” studenţilor din anul doi de la Masterul în Comunicare și Afaceri Europene de la SNSPA.
 

De 8 ani colaborez cu echipa Facultãţii de Comunicare și Relaţii Publice, și de fiecare datã sunt impresionat de calitatea elevilor. Interacţia cu tinerii români despre subiecte de actualitate europeanã precum viitorul alegerilor primare europene, viitorul presei UE, corelaţia dintre federaţiile industriale europene și entitãţile naţionale, este plinã de consistenţã, comparabilã ca nivel cu cea a studenţilor întâlniţi la Bruxelles, Berlin, Leuven sau Gorizia.
 

Când sunt în București expun câteva pãreri personale despre dezvoltarea capitalei noastre. Am încercat acum Uber-ul și îl recomand ca și serviciu celor interesaţi de deplasãri în interiorul orașului, chiar dacã și cu metroul te deplasezi destul de usor.
 

O alergare în Herãstru este recomandabilã celor care doresc sã se dezmorţeascã. Doar ca reper, turul în jurul lacului este de aproximativ 6km.
 

Centrul Vechi este locul cel mai fregventat de strãini, suporterii suedezi gustând la greu berea oferitã pe terase, chiar dacã ploua cu gãleata. Am vorbit de fotbal și mã bucur sã revãd echipa naţionalã pe Arena Naţionalã. 50.000 de români cântând imnul e ceva impresionant. Pãcat cã echipa naţionalã nu este la nivelul stadionului și al suporterilor, dar aceeași senzaţie o am și la Cluj cu echipa mea dragã U Cluj.
 

Dan LUCA / încã în București

 

 

miercuri, 13 noiembrie 2019

Dialogând despre afacerile europene cu mediul academic clujeanAm revenit dupã 5 ani cu o scurtã intervenţie academicã la FSEGA - Facultatea de Ştiinţe Economice și Gestiunea Afacerilor, din cadrul Universitãţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Mulţumesc doamnei prorector Mihaela Luţaș pentru invitaţie. Îmi amintesc și acum, cu deosebitã plãcere și nostalgie, când prezentam public împreunã studiul „Starea Naţiunii: Cluj – Bruxelles 2005”.

 

E bine cã “studenţii de la Licenţa” descoperã tainele economiei europene, iar o identificare a “ambasadelor europene” ale marilor corporaţii ajutã în a vizualiza legatura dintre legislaţie și mediul de afaceri.

 

Cu prilejul cursului am prezentat și politicile sectoriale “dragi mediului de afaceri”, istoria formãrii federaţiilor industriale europene, precum și procedura ca tinerii români sã lucreze în Bruxelles-ul european. I-am provocat pe cei 80 de studenţi prezenţi în amfiteatru, dorind ca cel puţin 5 dintre ei sã lucreze în capitala Europei în urmãtorii 5 ani…

 

Mai multe noţiuni despre prezentarea avutã se regãsesc în cartea recent lansatã la editura Palgrave Macmillan din Londra “Mapping the influencers in EU Policies”.

 

Dan LUCA / absolvent (și) al Universitãţii Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca