joi, 26 martie 2020

Şansa de a regândi sistemul educaţional

Exact acum 21 de ani, pe 26 martie 1999, organizam în incinta Parlamentului European de la Bruxelles o dezbatere cu tema “Education for 2020”. Evenimentul fãcea parte din planul Asociaţiei Studenţiilor Europeni (AEGEE) de a se pozitiona în lumea afacerilor europene, în special în domeniul politicilor educaţionale.

Am scris acum câţiva ani chiar despre educaţia anului 2030, inspirat de un articol publicat în El Mundo. Expresia ″în următorii 15 ani, internetul va transforma școlile în "medii interactive" care vor da la o parte formele tradiționale de învățământ și vor schimba modul de a fi al profesorilor, părinților și elevilor” e mai actualã decât niciodatã…

Intreg sistemul educaţional trebuie regândit. Sperãm sã avem aceastã şansã…

Dan LUCA / Bruxelles

miercuri, 25 martie 2020

Conferinţa pentru viitorul UE la ceasul realitãţiiNu am vrut sã imi exprim ideile în timpul acestei perioade, dar videoconferința miniștrilor afacerilor europene de ieri, 24 martie 2020, m-a convins. S-a ajuns la un acord politic privind lansarea negocierilor de aderare cu Albania și Republica Macedonia de Nord. Mã bucur ca are loc un astfel de proces inclusiv, aşa cum îl sugeram dupã vizita de anul trecut de la Tirana.

Trebuie sã gândim totul evolutiv şi adaptat realitãţii dure în care trãim acum. Normal, e bine sã privim lumea cu optimism, ″Perioada de dupã Corona″… Însã trebuie sã ne schimbãm modul de gândire acum pentru a influenţa viitorul. Vreau sã dau câteva exemple şi îmi veţi zice dacã e evoluţie sau revoluţie…

Recent lansata ″Conferinţa pentru viitorul UE″ trebuie sã îşi schimbe fundamental obiectivul şi modul de abordare. Sã avansam chiar peste delimitarea spaţiului geografic pe care îl delimitam la început de an: ″Nu doar cele 27 de ţãri membre UE trebuie invitate, ci şi cele în curs de negociere precum Serbia sau Muntenegru. Iar pentru a da un mesaj clar trebuie chemate şi Macedonia de Nord şi Albania la dezbateri, pe picior de egalitate cu celelalte ţãri europene″. Uniunea Europeanã trebuie sã aibã un scop schimbat precum cel de facilitator al calitãţii vieţii cetãţenilor în spaţiul european. Este bine cã nu am mai avut rãzboaie pe teritoriul UE dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, dar ceea ce s-a întamplat în Balcani în anii ’90 e de neimaginat.  

Conferinţa pentru viitorul UE poate sã inspire, desigur daca e un succes, la o dezbatere amplã asupra guvernãrii mondiale şi realitãţilor anului 2020. Din noua precizez, UE are capacitatea sã fie catalizatorul unei astfel de proces evolutiv.

Apropo, dacã tot discutãm despre viitorul instituţiilor europene. Criza actualã poate sã aducã un rãspuns şi la problema Parlamentului European cu sediul in 3 ţãri. Poate ideea unui Parlament European virtual este soluţia, nu doar pe perioada pandemiei. Digitalizare, eGov, transparenţã, tratat UE, buget, politicieni aproape de electorat, etc… Desigur e doar o idee, dar parcã mai realistã ca niciodatã...

Dan LUCA / Bruxelles

vineri, 13 martie 2020

Political Project: The Evolution of World Governance


In a world plagued by a galloping crisis (COVID-19), globalization and multilateralism are being questioned again. At its 75th anniversary hour, the UN may more than ever seek its role in international society. It is not only the question of legality, but also that of legitimacy...

Following the developments of European parties since 2004, explaining their role to both journalists and students, I believe that European political parties can play a huge role in society.

We challenged these structures, as through their representatives, to express their opinion on the evolution of world governance, given that the European parties are fundamental in the activity of the most democratic European structure, the European Parliament.

It was not easy to identify the representatives of ASEAN, MERCOSUR or the African Union in Brussels. But it was worth the effort to involve them in this conversation.

The conclusion of the public debate, held in Brussels on March 5, 2020, is brilliant. There is a window of opportunity to open the debate on the Global Parliament, following the model of the European Parliament.

The parliamentary dimension of the global structure is clearly outlined, complementary to the current structure of the United Nations. In European terms, the current UN General Assembly is equivalent to the EU Council, and a Global Parliament can be inspired by the gradual construction of the European Parliament, the forum that represents the interests of citizens.

For those interested some useful links about this project:
Dan LUCA / Brussels
joi, 12 martie 2020

Proiect politic: Evoluţia Guvernãrii Mondiale

Într-o lume lovitã de o crizã galopantã (COVID-19), globalizarea și multilateralismul sunt puse din nou în discutie. La ceas aniversar, 75 de existenţã, ONU își cautã poate mai mult ca niciodatã rolul în societate internaţionalã. Nu este doar problema legalitãţii, ci și cea a legitimitãţii…

Urmarind rolul partidelor europene încã din 2004, explicand rolul acestora atât jurnaliștilor, cât și masteranzilor, cred cã partidele politice europene pot avea un rol enorm în societate.

Am provocat aceste structuri, ca prin reprezentanţii lor, sã își exprime opinia despre evoluţia guvernãrii mondiale, având în vedere cã partidele europene sunt fundamentale în activitatea celei mai democratice structuri europene, Parlamentul European.

Nu a fost uşor sã identificãm reprezentanţii ASEAN, MERCOSUR sau African Union de la Bruxelles. Dar a meritat efortul de a-i implica în aceastã conversaţie.

Concluzia dezbaterii publice, organizate la Bruxelles pe 5 martie 2020, este genialã. Existã o fereastrã de oportunitate pentru a deschide dezbaterea despre Parlamentul Global, dupã modelul Parlamentului European.

Dimensiunea parlamentarã a structurii globale se contureazã clar, complementar cu actuala structurã a Naţiunilor Unite. În termeni europeni, actuala Adunare Generala ONU este echivalentã Consiliului UE, iar un Parlament Global se poate inspira din construcţia treptatã a Parlamentului European, forumul care reprezintã interesele cetãţenilor. 

Pentru cei interesaţi, câteva link-uri utile despre acest proiect:
Dan LUCA / Bruxelles

luni, 9 martie 2020

Dan LUCA – articol în Ziarul Financiar: "La Bruxelles, Parlamentul Global prinde contur"Astazi, 9 martie 2020, revin cu un articol publicat în Ziarul Financiar.

--------------

″Dacã existã un spaţiu liber, cineva îl va ocupa″ - MEP Antonio López-Istúriz, Secretarul General al EPP

Organizând şi moderând acum câteva zile la Bruxelles o dezbatere despre viitorul guvernanţei mondiale, concluzia a fost genialã. Existã o fereastrã de oportunitate pentru a deschide dezbaterea despre Parlamentul Global, dupã modelul Parlamentului European.

Atât partidele politice europene, cât şi structurile regionale precum ASEAN (un fel de Uniune Europeanã a Asiei) sau Uniunea Africanã, doresc lansarea unui proiect ambiţios pentru a impica cetãţenii în reprezentatea mondialã. Partidele politice europene, cu o istorie deja bine conturatã, pot sã fie factorii de coagulare spre ″societatea internaţionalã″. ″Partidele politice sunt în permanent contact cu cetãţenii, iar cu ajutorul acestora putem mai uşor sã trecem de la legalitate la legitimitate″, preciza prof. Vasile Puşcaş, prezent la dezbatere.

“Partidele politice europene trebuie impilicate activ în dezbaterile despre viitorul Europei şi nu numai. Ele sunt conexiunea între fortãreaţa Bruxelles şi cetãţeni”, sublinia eurodeputatul Antonio López-Istúriz, Secretarul General al EPP.

Reprezentantul social-democraţiilor europeni, eurodeputatul Brando Benifei menţiona opacitatea Consiliului, ″care blocheazã Uniunea Europeanã″, reiterând necesitatea ″politicilor europene pentru a oferi alternative cetãţenilor″.

Ministrã timp de 10 ani în Guvernul Belgiei, în prezent coordonatoarea Verzilor europeni, Evelyne Huytebroeck, zicea: ″La nivel global existã anumite platforme ideologice politice, dar sunt mai mult pentru networking decât pentru coordonarea politicilor globale”. Problemele pe care le avem sunt globale, chiar dacã le proiectam într-o matrice europeanã. ″COP-urile sunt un bun prilej în a poziţiona viziunea UE la nivel global, dar cu siguranţã putem avea un mai mare impact dacã îmbunãtãţim structurile instituţionale mondiale″, adauga doamna Huytebroeck.

Vincent Boulet, membru al Comitetului Director al Stângii Europene Radicale, sublinia importanţa abordãrilor globale. ″Avem nevoie şi de un Fiscal COP dupã modelul celui pe mediu″.

Liberalii europeni, prin vocea lui Didrik de Schaetzen, subliniau internaţionalizarea partidului european. ″Actualul preşedinte al Liberalilor europeni a fost în trecut preşedintele Internaţionalei liberale, fondatã în Anglia încã din 1947″.

Nu a fost uşor sã identificãm reprezentanţii ASEAN, MERCOSUR sau African Union de la Bruxelles. Dar a meritat efortul de a-i implica în aceastã conversaţie.

H.E. Eduardo José A. de Vega, Ambasadorul Statului Filipine la UE şi Chiar al ASEAN Brussels Committee, sublinia nevoia de cooperare transfrontalierã şi importanţa multilateralismului. ″Tot timpul am fãcut parte dintr-o structurã mondialã. Tehnologia însã a accelerat apropierea între naţii şi cetãţeni″.

H.E. Jacob T Kaimenyi, Ambasadorul Statului Kenia la UE, a apreciat dezbaterile pe picior de egalitate, pe aceleaşi coordonate cu sloganul Uniunii Africane, “Africa care ne-o dorim noi”. ″Sprijinim multilateralismul şi vedem necesitatea unui Congres Global pentru o resetare a multilateralismului″.

Dimensiunea parlamentarã a structurii globale se contureazã clar, complementar cu actuala structurã a Naţiunilor Unite. În termeni europeni, actuala Adunare Generala ONU este echivalentã Consiliului UE, iar un Parlament Global se poate inspira din construcţia treptatã a Parlamentului European, forumul care reprezintã interesele cetãţenilor. 

Dan LUCA / Bruxelles