vineri, 30 octombrie 2020

Dan LUCA – din nou în casele clujenilor prin intermediul TVR ClujA fost o plăcere să particip azi în calitate de invitat la emisiunea Actual Regional (Acasă în Europa) de la TVR Cluj. Mă bucur să revin în casele clujenilor prin intermediul televiziunii regionale, după o pauză de aproape 7 ani.

 

Temele abordate au fost ancorate în agenda politică internațională:

1.    Alegerile prezidențiale din SUA văzute de la Bruxelles. Relațiile SUA-UE după alegeri, în funcție de rezultatul acestora.

2.    Cum a gestionat Comisia Ursula von der Leyen criză COVID-19?

3.    Cum va afecta actuala pandemie viitorul proiectului european? Reapariția populismului naționalist?

4.    BREXIT și referendumul pentru independența Scoției.

5.    Pactul Verde European. Care vor fi prioritățile Uniunii Europene de acum înainte?

6.    Alegerile de anul viitor din Germania și impactul asupra sistemului comunitar.

 

Toate aceste răspunsuri în înregistrarea emisiunii de la TVR Cluj, disponibilă acum online.

 

Cu aceaastã ocazie am lansat și recenta mea carte “Mapping the influencers in EU Policies”.

 

Mulțumesc pentru găzduire consătenilor de la TVR Cluj ! A fost fain !

 

Dan LUCA / Bruxelles

 

 

 

 


luni, 19 octombrie 2020

Dan Luca – articol în Ziarul Financiar: 10 seturi de întrebări într-o toamnã pandemică

Astăzi, 19 octombrie 2020, am semnat un nou material publicat în Ziarul Financiar.

 

------------------

E perioada când incertitudinile sunt uriașe, iar viitorul este mai impredictibil decât în alți ani. Este mult mai ușor a proiecta întrebări în spațiul public, decât a risca prognoze total greșite. Uniunea Europeană este și ea la ceasul marilor dileme, iar un top 10 al principalelor subiecte prinde repede contur.

 

Desigur, întrebarea de 100 de puncte este aceeaşi și în Bruxelles-ul european. Cât va ține pandemia ? Când vom avea vaccinul mult visat și care este orizontul revenirii la viaţă noastră normală ?

 

Nimeni nu mai contestã intrarea într-o criză economică majoră, dar întrebările vin și de pe acest palier. Cât de adâncă este criza ? Ce sectoare vor supraviețui ? Vor avea guvernele europene destui bani să sprijine populația și ecosistemul economic pentru a nu deraia în anarhie ?

 

Miliardele reconstrucţiei se creionează, dar mai este mult până la absorbția lor. Cum se vor repartiza ? Cine va reuși să structureze sistemul național pentru a avea un mecanism plin de succes ?

 

Va avea putere proiectul european să continue bunele intenţii ale actualei conduceri europene ? Chiar putem concepe că Pactul Verde european, agenda digitală, multilateralismul sau relația cu Africa să continue așa cum s-a anunțat acum un an ?

 

Suveranitatea europeană poate să prindă contur ? Nu mă refer doar la capacitatea de a produce măști sau aparate de oxigen în fabricile continentului. Vorbim aici de faimoasa capacitate europeană de apărare sau chiar de proiecte precum Gaia X, care dorește suveranitatea digitală.

 

Desigur Uniunea Europeană va intră din nou în colimatorul naționaliștilor, care vor avea meta întrebări despre viitorul UE, cu referiri exacte asupra balanţei de putere politică între Bruxelles și capitale. Va reuși Conferința pentru viitorul UE să fie catalizatorul discuției instituționale despre viitorul societății europene ?

 

Alegerile americane sunt urmărite cu mare interes de factorii politici europeni. În cazul realegerii actualului președinte, la ce ne putem aștepta ? Până unde poate să meargă ruptura transatanticã, bazã a dezvoltării mondiale din ultimii 75 de ani ? Sau chiar dacă democraţii vor reocupa Casa Albă, vor mai avea americanii timpul necesar să reînvie adevăratul multilateralism global? America anului 2020 nu mai este cea de acum 4 ani.

 

Cu siguranță Brexitul este de urmărit, iar întrebarea fundamentală este legată de viitorul parteneriat între Marea Britanie și UE. Vom avea acordul sperat după 1 ianuarie 2021 ?

 

Am vorbit puţin despre Germania, dar această țară ocupă următoarele două poziții ale topului. Şi ambele au ca referinţã alegerile din septembrie 2021. Vor reuși Verzii să între în coaliția de guvernare ? O astfel de eventualitate va avea un impact enorm asupra legislației europene, în special în cea a schimbărilor climatice.

 

Tot despre alegerile din Germania, dar o privire spre social-democraţi. Vor reuși aceștia să câştige destule locuri în Parlamentul German pentru a forma o coaliție fără partidul Angelei Merkel (creștin-democrați) ? O astfel de posibilitate, ar da semnalul unei schimbări majore la nivel european. Alegerile europene din 2024 pot aduce din nou un președinte al Comisiei Europene de Stânga, după o pauză de 20 de ani. Pentru aceasta însă e nevoie ca Stânga să dețină poziția de top în echişierul politic german.

 

Dan LUCA este Vicepreşedintele EURACTIV Media. Conferenţiază în universităţi din Bruxelles şi Bucureşti. Este autorul cãrţîi “Mapping the Influencers in EU Policies”.

 

 

 

duminică, 18 octombrie 2020

10 sets of questions in a pandemic autumn


It is a time when uncertainties are huge and the future is more unpredictable than in other years. It is much easier to project questions in public than to risk making totally wrong predictions. The European Union is also on the verge of big dilemmas, and a top 10 of the main topics is quickly taking shape.

 

1)   Of course, the 100-points question is the same in European Brussels. How long will the pandemic last? When will we have the much dreamed vaccine and what is the horizon of returning to our normal life?

 

2)   No one is challenging the entry into a major economic crisis, but the questions also come from this level. How deep is the crisis? What sectors will survive? Will European governments have enough money to support the population and the economic ecosystem so as not to derail towards anarchy?

 

3)   Billions of reconstruction measures are being drawn up, but there is still a long way to go before they are absorbed. How will they be distributed? Who will be able to structure the national system in order to have a successful mechanism?

 

4)   Will the European project have the power to continue the good intentions of the current European leadership? Can we really conceive of the European Green Deal, the digital agenda, multilateralism or the relationship with Africa continuing as announced a year ago?

 

5)   Can European sovereignty take shape? I'm not just talking about the ability to produce oxygen devices or masks in the continent's factories. We are talking here about the famous European defense capability or even projects like Gaia X, which wants digital sovereignty.

 

6)   Of course, the European Union will once again enter the crosshairs of nationalists, who will have meta-questions about the future of the EU, with exact references to the balance of political power between Brussels and the capitals. Will the Conference for the Future of the EU succeed in catalyzing the institutional discussion on the future of European society?

 

7)   The US elections are being watched with great interest by European political factors. In the event of the re-election of the current president, what can we expect? How far can the transatlantic rupture, the basis of world development over the last 75 years, go? Or even if Democrats reoccupy the White House, will Americans still have the time to revive true global multilateralism? America in 2020 is no longer what it was 4 years ago.

 

8)   Brexit is certainly something that needs to be followed, and the fundamental question is about the future partnership between the UK and the EU. Will we have the hoped-for agreement after January 1, 2021?

 

9)   We talked a little about Germany, but this country occupies the next two positions at the top. And both are based on the September 2021 elections. Will the Greens be able to join the ruling coalition? Such an eventuality will have a huge impact on European legislation, especially on climate change.

 

10) Again about the German elections, now a look at the Social Democrats. Will they be able to win enough seats in the German Parliament to form a coalition without Angela Merkel's party (Christian Democrats)? Such a possibility would signal a major change at European level. The 2024 European elections may bring a Left president of the European Commission back after a 20-year hiatus. For this, however, the Left needs to hold the top position on the German political chessboard.

 

Dan LUCA / Brussels

 

 

 

joi, 1 octombrie 2020

The state of European society


Ursula von der Leyen's charismatic and optimistic speech is good and necessary, but how many European citizens feel at peace today? The pandemic crisis is enormous and long-lasting. The economic recession is apparent and heavy months await us. Gradually, many jobs will disappear, and again youth unemployment will reach huge levels.


Gradually the protectionist, patriotic,
and nationalist messages will appear from all corners of the Union. Brexit and the American elections add to this deserted landscape, making me ask directly - what hopes does the European citizen have? I am referring here especially to the citizen who really believes that the European Union is a useful project and wants peace, freedom of movement and economic progress on the European continent. But he or she wants something else. They want a European Union that has leadership when there are problems that need to be solved, not just glorious speeches. Certainly no one is waiting for answers like those from 10 years ago, when in the midst of the financial crisis, the EU told them that it did not have the necessary economic competences and that only the Member States were responsible for rectifying the situation.

 

The European Union has the capacity to anticipate the crisis of 2021, be it pandemic, economic or societal. A joint project between the European structure and the Member States is still needed to give citizens security. I am not referring to something similar to the European Convention of about 20 years ago, which ended with the crisis of 2005 (the European constitution failed). We need to talk about the future of the EU in a formal framework, but also inclusive, without reaching schemes like ‘Brussels talks to Brussels’ or ‘in Berlin and Paris the future of the EU is decided’.

 

The European societal link is in the hands of the European political parties, and I refer especially to the four big and traditional ones: EPP, PES, ALDE and Greens. European parties have a chance to prove that they are at the level of the importance of the time we live in. It is not a question now of making lists for the European elections in 2024, it is time to present solutions to the current crisis. But European solutions, with doctrinal anchors. There is no need for a new European treaty, there is no need for primary elections, that is not what the citizen is interested in now. Rethink the main themes to the current reality, have a pan-European consistency and think about the citizen.

 

We need to clarify more precisely how we see industrial development in the EU (with industrial champions and SMEs), what the future of the common defence policy is, how we see the African continent as a source of real cooperation, what the approach is to global multilateralism and, of course, what not, whether or not a euro budget is needed. Surely, we must not forget the Green Deal, digitalisation of the health care system, but everything needs to be focused on European society. Point the vector in the direction of accountability, not on finding the excuse.


We are not talking about restarting the EU, but about structuring and streamlining the EU.

 

And by the way, the clock is ticking, and the window of opportunity will close in a few months.

 

Dan LUCA / Brussels