miercuri, 21 septembrie 2022

Dan LUCA – editorial în Făclia de Cluj: “Valorile în care credem...”


 

În ediția de astăzi, 21 septembrie 2022, a cotidianului Făclia de Cluj, revin cu un editorial despre valorile europene văzute de cetățean.

 

---

Desigur, a discuta despre valori pare ceva banal, într-o lume în care sursele de informare ne invadează parcă prea mult viața. De multe ori, cuvintele seci ocupă spațiu public, iar fără să ne dăm seama preluăm automat expresii pompoase, fără a le trece suficient prin filtrul gândirii personale.

Teoretic, într-o lume utopică, avem anumite valori care ne veghează existența. Astfel, putem să deosebim răul de bine, să realizăm strategia care ne va ghida acțiunile viitoare.

Cunoaștem cu siguranță că țara noastră este de mai bine de 15 ani membră a Uniunii Europene. Puțin însă știu că întreaga pregătire de aderare s-a bazat pe valori. UE este construită pe șase valori fundamentale care stau la baza societății noastre: respect pentru demnitatea umană, libertate, democrație, egalitate, stat de drept și respectarea drepturilor omului, inclusiv cele ale minorităților. Așa cum este logic, valorile UE sunt împărtășite de toate statele UE și garantează o societate în care prevalează pluralismul, toleranța, justiția, solidaritatea, nediscriminarea şi egalitatea.

Chiar dacă pare o nouă istericalã de presă, permiteți-mi să accentuez aceste puncte, fiindcă UE are momente grele în față. A blama Uniunea pentru criza actuală este doar un pas pentru cei care doresc o Europa divizată, fărămițată, fără putere. Am zis-o de multe ori, nefiind singur desigur, că UE nu este perfectă, dar este cea mai bună soluție pentru structurarea vieții pe continentul european. Este un mecanism evolutiv, construit în fiecare zi de cei 450 de milioane de cetățeni ai săi.

A blama UE e ca și cum ți-ai certa în permanenţã copilul adolescent. Ia răbdare acest proces evolutiv și nu se întâmplă peste noapte. E nevoie de un adevărat spirit de echipã pentru a reuși. Jocul nu este doar pentru politicieni sau pentru cele 27 de țări membre. Este responsabilitate noastră, a tuturor, să găsim metode pentru a avansa.

Toleranță, pluralism, solidaritate - sunt cuvinte care sună puțin metalic, dar care dacă le analizăm cu inima ne dau speranța că împreună vom reuși.

Victoriile sunt cu atât mai mari cu cât ele sunt obținute cu multă sudoare. Fără doar și poate în această situație suntem. Nu aruncați prosopul şi vã resemnaţi, ne putem trezi din pumni pentru a clădi ceva de duratã, pentru noi şi pentru generațiile viitoare.

 

Nu întâmplător cei din afara UE tânjesc la statutul de cetățeni europeni. Nu sunt doar moldovenii noștri care în număr compeşitor sunt acum cu pașaport european prin intermediul cetățeniei române. Sunt și mii de britanici, care prinși menghina Brexitului, și-au redescoperit o bunicã irlandeză care le-a dat acces la această cetățenie sau care – profintând de legislația belgiană – au devenit belgieni. Mai nou chiar elvețienii, da, ați auzit bine, elvețienii doresc să aibă și o cetățenie a unei țări UE din considerente pragmatice. Facultățile în Germania sunt ieftine și bune, iar copiii lor pot să studieze aproape gratis aici dacă sunt cetățeni europeni. 

 

Dan LUCA / Bruxelles

luni, 12 septembrie 2022

Dan LUCA – editorial în Fãclia : ˝America, venim!˝


Câteva gânduri despre Statele Unite ale Americii în editorialul semnat astãzi în Fãclia de Cluj.

 

De mai bine de 30 de ani România a ales calea transatalanticã de dezvoltare. Suntem în Uniunea Europeană, iar relaționarea cu Statele Unite ale Americii este la un nivel istoric. Rostim America şi ne fascinează multe lucruri auzite, chiar dacă puțini am trecut Atalanticul pentru a vedea direct cum se gestionează cea mai mare putere economică mondială.

 

Am fost recent pe continentul american și luna petrecută acolo mi-a cristalizat anumite concepte pe care le aveam deja conturate. Dar nu despre excursia mea este în acest articol. Străbunicul meu a fost primul din familia noastră care a vizitat America, dar contextul a fost total diferit. Emigrările temporare ale ţăranilor români din Transilvania, în America, începând de la cumpăna secolelor al XIX-lea şi al XX-lea, au fost atât de numeroase, încât au constituit un fenomen social de o remarcabilă importanţă, înregistrat de istorie. Odată ce a devenit cunoscută posibilitarea de a câştiga mai repede şi mai mulţi bani, în America, Lazăr LUCA s-a decis repede. A trebuit să mai aştepte doar până şi-a strâns suma necesară plăţii drumului cu trenul şi vaporul. Şi astfel, în anul 1903, a plecat prima dată. A două oară a plecat în 1909. De fiecare dată a rămas în America, pentru prima dată, doi ani şi jumătate, şi, mai apoi, trei ani.

 

Pentru a strânge cât mai mulţi bani, în timpul cel mai scurt, s-a angajat la muncile cele mai grele. A muncit în uzine, ca muncitor industrial, dar în cea mai mare parte din timp s-a angajat la lucrări de construcţii, unde încărca ciment pe benzile rulante. Această din urmă era muncă cea mai bine plătită pentru muncitorii necalificaţi, iar timpul de lucru se prelungea cu patru ore suplimentare, peste cele opt regulamentare.

 

După primul drum în America, înapoiat la Ocna Sibiului, a cumpărat o curte, cu o casă veche, acoperită cu paie, în locul căreia a construit o clădire din cărămidă, acoperită cu ţigle, cu trei camere mari, care se mai află în uz şi astăzi. A mai construit o şură grajd din cărămidă şi a cumpărat câteva loturi de pământ arabil. După a două înapoiere, în 1912, a cumpărat alte parcele de pământ şi două fânaţe, ajungând la o situaţie viabilă de ţăran mijlociu. Numărul românilor din America, la acea dată, era apreciat la o sută de mii. Aproape toţi erau ţărani.

 

Plata imigranţilor varia între 20 şi 40 de cenţi pe oră, aşa încât ajungeau la un câştig de doi dolari până la patru dolari pe zi. Confirm informațiilor accesate, nu este nicio exagerare dacă afirmăm că în 1912, imigranţii români în America au trimis la ai lor aproape 8 milioane de dolari. Datele le-am citit într-o carte recent coordonată de tatăl meu și care povestește viață țăranilor români de acum mai bine de o sută de ani.

 

Mă bucur să am opotunitatea de a prezența aceste subiecte, acum, când dinamica prezentului ne dã prea puțin timp de gândire. Sunt povești reale, care fac parcă relaționarea României cu SUA și mai interesantă.

 

Dan LUCA / Bruxelles

 

joi, 8 septembrie 2022

Dan LUCA – la Radio France International despre ˝Iarna fierbinte a Europei˝


Am revenit astăzi, cu mare drag, la RFIla emisiunea Decriptaj a lui Ovidiu Nahoi.

 

Celor interesați de politica europeană, le recomand inregistrarea video de aici.

 

Dan LUCA / Bruxelles

 

miercuri, 7 septembrie 2022

15 ani pentru blogul Casei Europei!


Exact acum
15 ani lansam acest blog în care promisesem să prezint fascinanta lume a Bruxelles-ului european. Am încercat prin cele 3000 de mesaje că analizez impactul dinamicii UE asupra României, așa cum s-a văzut din capitala Europei.


Mulțumesc cititorilor și celor care au ajutat la realizarea acestui conținut!

Construcția europeană continuă, deci și povestea acestui blog merge mai departe!

 

Dan LUCA / Bruxelles

 

miercuri, 31 august 2022

Dan LUCA – articol în Ziarul Financiar: “Dilemele comunicãrii europene”


Astăzi, 31 august 2022, am publicat un nou material în Ziarul Financiar

 

O analiză a situației europene actuale din perspectiva comunicării și percepţiilor este binevenită. La criza financiară din 2008, Comisia Europeană a preferat neimplicarea, explicând tehnic că economia este de competența statelor membre.

 

În 2020, după o ușoarã ezitare, executivul european a fost în prima linie a pandemiei, chiar dacă se putea “ascunde” din nou invocând că politica de sănătate nu întră în atribuțiile palierului european. S-a jucat însă cartea implicării, atât pe dosarul măștilor, cât și pe cel a achiziţionãrii vaccinului. De apreciat a fost și lidershipul pe planurile de reziliențã și relansare economică.

 

Războiul din Ucraina a aruncat Uniunea Europeană într-o nouă criză, chiar dacă impactul este încă greu de estimat. Neavând o politică de apărare comună în adevăratul sens al cuvântului, UE a arătat dezechilibrată și slabă, intrând (din fericire) rapid sub umbrela protectoare a Statelor Unite ale Americii. Coordonarea europeană pe dosarul rus a fost clădită treptat, așa cum s-a putut, cu discuții complexe care pun în continuare multe întrebări despre unitatea de monolit a continentului.

 

Prețul energiei este practic criza actuală, iar Uniunea Europeană trebuie să fie la butoanele de control. Desigur, unele țări membre joacă pragmatic, chiar la profit, iar prin taxele impuse doresc să umple bugetele naționale răvășite de criza Covid-19. Scuzele multor guverne se axează pe războiul din vecinătate, iar dacă cetățenii se plictisesc de acest argument pot să dea vina din nou pe UE pentru situația de față.

 

Se așteaptă mult de la acestã toamnã și este de urmărit jocul Ursulei von der Leyen din punct de vedere al comunicării cu cetățenii. Carismatică cum este, președinta Comisiei Europene va utiliza cel mai probabil intervenția State of the Union din Parlamentul European din 14 septembrie 2022 ca pe o nouă rampă de lansare. Desigur, există două dosare care trebuie atinse: cel al Conferinței asupra viitorului Europei și cel al Anului European al Tineretului. Ambele au fost punctele forte ale discursului ei de acum un an, dar rezultatele de până acum au fost profund dezamăgitoare. Se așteaptă multe în legătură cu actuala criză energetică și sperăm că UE se va implica din nou. Mișcările civice de revoltã, cum ar fi Don’t Pay UK, au început să-și găsească teren și în Europa și pot provoca schimbări majore în structurile actuale.

 

Dan LUCA / Bruxelles

marți, 30 august 2022

The dilemmas of European communication


An analysis of the current European situation from the perspective of communication and relevant perceptions need to be addressed. During the financial crisis of 2008, the European Commission preferred non-involvement, by technically explaining that the economy is the competence of the member states.

 

In 2020, after a slight hesitation, the European executive was at the front line of the pandemic, even if it could "hide" again by saying that health policy does not fall under the attributions of the European Union. However, they decided to play the involvement card, and formed a strong front in relation to the supply of masks and also regarding purchasing sufficient vaccines. The leadership position chosen for Europe’s resilience and economic recovery was also something that can be appreciated.

 

The war in Ukraine has thrown the European Union into a new crisis, even if the impact is still difficult to estimate. Lacking a common defense policy in the true sense of the word, the EU looked unbalanced and weak, (thankfully) quickly moving under the protective umbrella of the United States of America. European coordination with regards to the Russian file was built as gradually as it could, with complex discussions that still raise many questions about the continent's monolithic unity.

 

The high energy prices are undoubtedly causing the current crisis, and the European Union must be at the control buttons. Of course, some member countries play pragmatically, even to profit, and through the imposed taxes they want to fill the national budgets ravaged by the Covid-19 crisis. Many governments' excuses focus on the neighboring war, and if citizens become tired of this argument they once again blame the EU for the current situation.

 

Therefore, much is expected from this autumn and Ursula von der Leyen's game in terms of communication with citizens. Charismatic as she is, the President of the European Commission will most likely use the State of the Union intervention in the European Parliament on September 14, 2022 as her new launching pad. Of course there are two files that first need to be addressed: that of the Conference on the future of Europe and that of the European Year of Youth. Both were the strengths of her speech a year ago, but the results to date were deeply disappointing. Much is expected in relation to the current energy crisis, and hopefully the EU will once again get more deeply involved. Revolting civil movements, such as Don’t Pay UK, have started to find its ground in Europe as well, and can cause major shifts in the current structures.

 

Dan LUCA / Brussels

luni, 29 august 2022

Dan LUCA – editorial în Făclia: Exemplul Poloniei


Astăzi am publicat un articol în Făclia de Cluj despre abordarea Poloniei în afacerile europene.

 

 

Polonia a înregistrat în ultimii ani performanţă economică și dezvoltare socială. A fost realizatã atât producţie, cât şi consum pe baze sustenabile pe parcursul ultimilor ani și a fost singurul stat membru al UE care a reuşit în 2009 să evite recesiunea.

 

Varşovia face acum apel ca Rusia să fie eliminată din G20, ca expresie a dezaprobării cu privire la agresiunea rusească împotriva Ucrainei. În acelaşi timp, Polonia ar vrea să intre în clubul celor mai bogate ţări ale lumii. Varşovia propune ca locul Rusiei să fie luat de către Polonia, care s-a situat pe locul 21 în clasamentul mondial al economiilor în 2020.

 

Polonia a știut să joace perfect cartea de membru al Uniunii Europene. Politic, dar și din punct de vedere al politicilor sectoriale. A pregătit administrația ca "țară mare europeană" (acoperă toate dosarele legislative) și a implicat stakeholderii încă din faza negocierii aderării la UE.

 

În spatele succesului polonez stă o strategie elaborată, dar și o executare perfectă a celor propuse. S-a reușit, încă de acum 15 ani, să se creeze un țesut de centre de gândire care ajută schimbul de idei. Îmi amintesc și acum cu mare plãcere interacțiile cu Demo Europa, unul dintre deschizãtorii de drum pe acest palier.

 

Polonezii au investit real într-un lobby polonez la Bruxelles. În special politica energetică este bine monitorizată și analizată. Au practic trei vectori de acțiune, fostul premier Jerzy Buzek (un eurodeputat dinamic acum), Reprezentanţa Permanentă a Poloniei pe lângă UE (într-o coordonare perfectă cu Guvernul) și sectorul privat. Asociația Poloneză de Electricitate este vârful de lance și are o echipa de vis la Bruxelles.


Vorbim de asemnea de fonduri de milioane de euro alocate anual în bugetele de comunicare (fie de
la Guvern, fie din sectorul privat). Este o lecție de afaceri publice, cu rezultate palpabile, dacă ne referim de exemplu la fondurile europene alocate Poloniei pe Just Transition.


După ce a început Războiul din Ucraina, simpatia pentru Polonia a crescut imens, mai ales la nivelul Comisiei Europene. Lobby-ul polonez are acum deschise ușile la toți comisarii europeni.

Nu întâmplător Polonia are creșterea economică din ultimii ani. Dar este o abordare structurată, la nivel strategic și operațional.

 

Dan LUCA / Bruxelles

duminică, 28 august 2022

Dan LUCA – la emisiunea “Europa mea” de la TVR Info


Sâmbătă, 27 august 2022, am fost din nou invitatul lui Gabi Giurgiu în emisiunea ˝Europa mea˝ de la TVR Info. Timp de o orã, s-a discutat deschis depre războiul din Ucraina și posibilele restricții de circulație pentru cetățenii ruși. Au fost atinse subiecte precum unitatea europeană, dimensiunea transatalanticã, dar și răspunsul României la criză pe care o trăim.

 

Înregistrarea emisiunii se poate urmări integral aici.

 

Dan LUCA / Bruxelles

 

 

 

marți, 16 august 2022

Dan LUCA – articol în Faclia : ˝Dubai - laboratorul viitorului˝


Pe 2 august 2022 am publicat un articol în Fãclia de Cluj.

 

De multe ori este bine să privim și spre alte orizonturi, pentru a înțelege mai bine lumea în care trăim. A călători este acum la îndemâna românilor și acest articol este un îndemn la a descoperi un pic mai mult decât litoralurile Greciei sau Turciei.

 

Dubaiul s-a dezvoltat enorm în ultimii 20 de ani, ajungând la o populație de vreo 3 milioane și jumătate, cu doar 20% localnici dintre aceștia. Cele 7 emirate arabe alcătuiesc un stat monarhie federală, în care avem doi lideri incontestabili. Abu Dhabi, cel mai bogat, deține prin emirul sãu președinția uniunii, iar Dubaiul, al doilea ca forță financiară, are vicepreședintele, cu rang de prim ministru.


Dar nu despre Dubaiul emirului vreau să vă povestesc, și nici măcar de cel al oamenilor de afaceri. Este o abordare turistică, cu un mic focus și pe cei care țin Dubaiul în mișcare, adică emigranții.


Orașul este nou și proiectat spre viitor. Sute de clădiri uriașe, care face din Manhattan-ul american un mic copil. Burj Khalifa, cea mai mare clădire din lume, domină orașul, iar specatacolul de lumini, muzică și fântâni arteziene atinge perfecțiunea.


A scoate pământ din mare și a construi case este ceva cunoscut de mulți ani, dar ceea ce a reușit Dubaiul prin Atlantis the Palm este fenomenal. Parcă toate imobiliarele de lux din lume și-au dat întâlnire în acest oraș în formă de palmier.


Infrastructur
a rutieră a orașului este adaptată spațiului, iar autostrada principalã leagă nordul de sud pe 16 benzi. Chiar și dacă ieși din oraș, și mergi prin deșert, autostrãzile de 8 benzi sunt ceva banal. Toyota Land Cruiser este regina dunelor, iar un raid cu un şofer cu permis special de condus pe dune este o experiență recomandabilă pentru a înțelege geografia din jurul Golfului Arabic.


Totul are o viteză specială la Dubai. Un hotel de acum 10 ani este o vechitură, un zgârie nori se ridică în câteva luni. Totul este faraonic și cu un iz de artificial. Este grabă, fiindcă aparent petrolul din regiune se termină în vreo 10 ani și atunci chiar că avem o problemã. În plus avem şi presiunea de a trece pe energie verde la nivel mondial.


Da, am fost o zi și la Dubai Expo2020. Este prima dată în viață când am vizitat o astfel de expoziție și merită toți banii. E locul ideal de a înțelege mesajele globale ale țărilor. Este un fel de Olimpiadã cu accent pe tehnologie, turism, dar și pe putere. Statele Unite ale Americii și China se întreceau să prezinte realizările în direcția cosmosului. Belgia juca inteligent promovând la greu ciocolata și berea belgiană. E bine să prezinţi la pavilonul țării obiecte originale. Spaniolii au adus un costum din La Casa de Papel, iar americanii o rachetă care zburase deja în spațiu.


La Dubai întâlnești sute de mii de indieni, pakistanezi și alte zeci de nații. Au venit pentru a lucra și a trimite bani acasă. Un taximetrist din Bangladesh mi-a povești că este de 8 ani în Dubai, dar ia luat 10 luni și o investiție de 6000 de dolari pentru a trece examenele și a avea licența de lucru. Are doar rezidență de Dubai, căci nimeni nu poate dobândi cetățenia Emiratelor. Lucrează la firma de Stat, dar este plătit proporțional cu cât produce. E pe taxi 7 zile pe săptămânã, câte 14 ore pe zi. Doar când este bolnav are adeverință de la doctor și are concediu de boală. Cu banii câștigați susține financiar soția, fata, mama și fratele mai mic. Fetița sa are doi ani și nu a mai văzut-o de când ea s-a născut. Dar este bucuros cu ceea ce are și că poate să muncească.


Dubaiul este unul dintre cele mai sigure orașe din lume, fără pic de corupție, fără crize politice.

 

Desigur, locul este accesibil clujenilor, iar recomadarea mea este de a merge iarna în acea zona. Am testat această ipotezã și merge perfect.

 

Dan LUCA / Bruxelles

 
 

Dan LUCA – editorial în Fãclia: Decalogul frustrării românului


Astăzi, 16 august 2022, am revenit cu un nou editorial în Făclia de Cluj.


Ca o traumă a sistemului comunist, România are încă abordări confuze faţă de Diaspora. Dacă în anii ’90 discuţia despre românii plecaţi era ceva de domeniul fantasticului, un adevărat tabuu instituţional, subiectul a explodat când ne-am dat seama că 10% de-ai noştri trăiesc în afara României, iar aceştia “pompează” către familiile din ţară sume imense care ajung să aibă impact la nivel macro (s-a ajuns chiar la 5% din PIB acum vreo 10 ani).


Românul este pragmatic, iar deşi integrarea personală în alte sisteme ia timp, reuşeşte în cele mai mai multe cazuri inserţia. Aici dă piept cu o cultură managerială diferită faţă de cea din România. Diferenţa fundamantală este că directorii din Vest apreciează subalternii, neezitând să îi laude de fiecare dată când e cazul, pe când în România lucrurile nu stau la fel. Brandul de ţarã ne urmãreşte peste tot şi încep să circule expresii de genul: “de ce nu are România mai mulţi ca tine”, “pe tine trebuie să te pună ministru în ţara ta”, “tu trebuie să faci ceva să schimbi”, “tu eşti viitorul” şi alte clasice şabloane care flatează şi care – de cele mai multe ori – sunt rostite sincer.


Românul nostru se motivează şi începe să îşi îndreapte “vectorii” către ţară. Se reînvie un patriotism nebănuit şi - din nou subliniez - e bine că există astfel de reacţii.
Ce urmează de multe ori e de domeniul incredibilului pentru cei care nu au încercat şi dezamăgitor pentru cei care au luptat pe acest front. Refugierea pe forumuri e de multe ori benefică apoi, dar nu rezolvă frustrarea personală de cele mai multe ori, iar – hai să fim sinceri – impactul nu e chiar aşa cum l-am dorit. Experienţe traumatizante la iniţiative pornite cu dragă inimă, fac din unii români plecaţi să se izoleze şi mai mult faţă de România. Şi e mare păcat.


E ceva de făcut? Mi-am permis să realizez un decalog pentru românul care doreşte implicarea faţã de ţara sa:

1. Orice român poate să aibă o contribuţie pozitivă la dezvoltarea ţării sale. Implicarea este necesară pentru România!

2. Sistemul românesc este complex şi nu înseamnă că ideile prezentate – chiar dacă sunt cu bună intenţie – sunt primite cu entuzism. Încercaţi să cunoaşteţi sitemul politico-administrativ şi chiar mai mult din România contemporană!

3. Interacţionarea cu semenii (fie din ţară sau din afara ţării) trebuie să fie şi directă, nu doar virtuală. Comunicarea virtuală, mai ales la început, poate să fie distructivă. Organizaţi întâlniri fizice între români!

4. Există o suspiciune istorică a românilor faţă de semeni, puţină transparenţă nu strică. Prezentaţi-vã deschis de unde veniţi, de când sunteţi plecat din ţară, ce activitate desfăşuraţi în prezent şi cum vedeţi România şi ce soluţii propuneţi!

5. Toleranţa nu este calitatea pe care o au românii, iar munca în echipă are multe sensuri. Căutaţi în mod real să înţelegeţi ce idei au colegii despre proiecte asemănătoare!

6. De multe ori sunt prea multe discuţii fără cap şi coadă, “filozofie de pahar”, exerciţii de refulare împotriva unor adversari de multe ori imaginari. Structuraţi pe o pagină proiectul pe care doriţi să-l realizaţi!

7. Un proiect bun dacă nu e comunicat eficient şi monitorizat poate eşua lamentabil. Realizaţi tactica de prezentare şi mediatizare a iniţiativei!

8. Respectul faţă de cei aleşii sau delegaţii sã coordoneze activităţi este scăzut în rândul comunitãţii româneşti. Nu treceţi la implementarea unui proiect până nu aveţi clar regulile de lucru în echipă, structura de management!

9. Prea mult se vehiculează în România expresii de genul “politicianul independent din punct de vedere politic”. Ne place sau nu, omul politic conduce sistemul politic, iar marile doctrine au reprezentanţă. Încercaţi o racordare personală la sitemul politic din ţara de adopţie sau din România dacã chiar doriţi impactul maxim!

10. Este tentant să dai vina pe alţi români pentru nereuşita unui proiect. Este uşor a arunca cu noroi în stânga şi dreapta. România nu are nimic împotriva voastră – e ţara voastră cu bune şi rele! Ajutaţi-o dacă puteţi!

 

Dan LUCA / Bruxelles

 

 

luni, 15 august 2022

O lunã în SUA


Ne place să petrecem vacanţa de varã în locuri noi, pe care nu le-am vizitat încă. Avem ca obiectiv principal să călătorim cu întreaga familie, dar și să stăm cel puțin trei săptămâni împreună. Planificăm totul cu zece luni înainte pentru a avea prețuri decente la biletele de avion, la hotele, rezevãri la restaurante sau spectacole celebre.

Merită să vizitezi Statele Unite ale Americii? Cu siguranță! Noi am fost aproape o luna în 5 state americane (California, Arizona, Utah, Nevada, New York), am stat pe 3 fusuri orare și am avut 11 locuri de cazare (hotele, motele, gazdă, cabane).

Mesajul acesta are ca scop să îmi amintescã cu plăcere de una dintre cele mai frumoase vacan
ţe, dar și să ajute eventual pe alții pentru a avea anumite repere.

Schematic, câteva idei din "raidul nostru american".

E o experien
ţă un zbor de 11 ore fără escală până la Los Angeles.
Intrarea în U
SA fost greoaie. Am așteptat 3 ore pentru ștampila de pe pașaport, iar dacă mai adaugi și cele 9 ore diferența de fus orar e ceva de luat în considerare. Volum enorm de turişti... Welcome to USA!

Los Angeles
E fantastic Los Angeles cu cele 4 milioane de locuitori, al doilea oraș american ca mărime după New York.
Downtown LA... Contraste enorme, la 50 m se schimbă totul. Acum e un magazin de lux, acum este cortul unor oameni ai străzii.
Descoperi ușor orașul 
doar plimbându-te. Este o senzație de spațiu, clădiri mari, administrative sau de afaceri.
Vegetația este exotică, amintește un pic de Roma.
Bradbury Building e interesantă, mai ales că scar
a interioară este utilizată mult în filme.
Walt Disney Concert Hall, de fapt Filarmonica LA, are una dintre cele trei faimoase săli de concerte din Nordul American. Există disponibil un tur gratuit și relaxant.
Impozantă clădirea Primăriei. Am luat liftul până la etajul 26 pentru a accesa platforma de pe acoperiș. Totul gratis, dar a trebuit să prezentăm toate vaccinările Covid din ultimele luni.
Gara de tren / Station Union e recunoscută pentru utilizarea ei în filme și merită să fie inclusă în tur.
Angels Flight Railway e iconică, prezen
în  numeroase seriale. Recent am vizionat un sezon din Bosch și a fost o senzație plăcută să stau chiar și pentru un minut în trenuleț.
El Pueblo de la Re
ina este locul unde s-au pus bazele orașului Los Angeles. Am mâncat un churro mexican în zona.
Știam de homeless, dar mas
a critică din Downtown LA e copleșitoare. Se vorbește de cifre precum 60.000 de persoane...

Beverly Hills
Plimbare plăcută, se observă ușor opulența din magazinele cu branduri.

Observatorul Astronomic Griffith
O panoramã fantastică. Poate comparația e deplasată, dar observatorul veghează asupra orașului LA precum Cetățuia Clujul... Povestea e fantastică. Pentru c
a toți să aibă acces la știință, intrarea e gratuită. Aceasta a fost condiția impusă de fondator prin donația făcută.

Hollywood Walk of Fame
E o senzație aparte să mergi printre stele. Recunoști numele grele ale cinematografiei, dar nu numai.

Baseball
Am încercat să înțelegem mai bine cultur
a americană prin a urmări evenimente de impact. Am mers la stadion pentru a viziona un meci de baseball al echipe LA Dodgers!
Am cântat imnul american și imnul Dodgers cu cei 50.000 de spectatori. A fost un show adevărat, trei ore într-o atmosferã incendiară. Dinamic
a din tribune este specială, greu de descris. Jocul este mai captivant decât m-am așteptat.

Studioul Warner Bros.
Unul dintre studiourile Hollywood. Un tur bine pus la punct. Interesant de văzut locul unde s-au realizat superproductii precum Superman, Harry Potter sau Friends.

Santa Monica și Malibu
E o plajă imensă la Santa Monica, ușor de ajuns chiar și cu metroul din centrul orașului LA. Zeci de kilometri de plajă cu nisip fin. Apa este rece, dar abordabilă. Pacificul are un specific aparte, prima experien
ţă a fost pozitivă.
Plaja Malibu este total diferită. Mult mai puțin accesibilă, pentru cei care preferă liniștea. Este faimoasã prin stâncile prezente pe plajă.

Drumul prin deșert e ceva special. Asemănător cu experință trăită în Namibia prin deșertul Kalahari. Interesant și faimoasa Route 66. 

Grand Canyon e ceva gigantesc. Priveliști de vis, asematoare cu grandoarea cascadei Vic
toria din Africa. Enorm, memorabil. Elani la tot pasul în Grand Canyon National Park.

Pentru a st
a mai aproape de peisajele naturale am locuit pentru 48 ore într-o cabanã istorică, izolată, într-o pădure de vis. Aparținând Guvernului american, am rezervată cabana cu exact 6 luni înainte.

Drumul până la Page (Arizona) a fost de o frumusețe surprinzătoare. Casele indienilor, peisaje de vis, recunoscute din western-urile americane care mi le amintesc din anii '80.

Horseshoe crează un peisaj natural incredibil. Apa răului Colorado brăzdează stânca şi se răsucește într-o potcoavă perfectă.

Page e în orășel de 7
.000 locuitori, de care teoretic nu a auzit nimeni. Însă zeci de hotele au fost construite aici, un adevărat hub turistic. Totul în mijlocul unui relief în care stânca și deșertul sunt la putere.

Lacul Powell este foarte plăcut. Răcoare în mijlocul deșertului. A fost o consecin
ţă a barajulului/hidrocentralei de pe râul Colorado. Ceva asemănător cu barajul Tarniţa de pe Someş.

Parcul Tribal Navajo are un concept interesant. E gestionat de indieni 
(nativii americani), iar la Antelope Canyon peșterile deschise dau naștere la un festival de lumini unic.

Monument Valley e rupt din postere. Grandoare și peisaje cu amintiri din western-urile copilăriei.

Chiar și Forest Gump Point e ceva de imortalizat în poze.

Peisajele din statele Arizona și Utah sunt fantastice.

La Moab (Utah) am vizitat Arches Na
tional Park cu celebrele Windows. Arcadele sunt simbolul statului Utah. Aceste stânci create de vânt și ploaie au ajutat la dezvoltarea turistică a întregii zone.

Senzație fantastică cu barc
a pe râul Colorado. Rafting, vreo 10 km, e o experiență care combină peisajele cu adrenalina.

La rodeo am fost impresionat în special de încercările de pe tauri. Mr. Ruby este Ruby's Inn. Bryce Canyon City este Mr. Ruby. Şi domnul Ruby are de toate, chiar și un rodeo.

Bryce Canyon Național Park, peisaje fantastice şi animale sălbatice. Cred că este prima dată când am fost la o altitudine de aproape 3000m...

Excelen
tă plimbarea din Zion, un parc natural de stil european. Să fiu sincer peisajele îmi aduc aminte de Cheile Bicazului.

Las Vegas
Am stat 4 nop
ţi la un hotel... Casino Royale. Îmi place numele de inspirație 007...
E un concept de joc de noroc integrat, prezent. Pentru a prelua camera de hotel, să ajungi la recepti
a hotelului, trebuie să treci prin cazino.
Vegasul e mai mult decât cazinouri.
Ka, Cirque du Soleil, un show magic 
de balet, acrobație, operetă, într-o poveste de 90 de minute.... În seara respectivă se jucau la Vegas 6 piese diferite de Cirque de Soleil, în locații diferite.
Jocul de lumini din Vegas e pe măsur
a așteptării. O plimbare pe Strip îți aduce nume grele de cazinouri... Bellagio, Caesars Palace, The Mirage...
Chiar dacă sunt 40 de grade afară, este ok și o plimbare ziua prin galeriile care conectează cazinourile, restaurantele, magazinele și hotelurile.
Brandurile se întrec în prezentări. Adevărate magazine/expoziții pentru Gucci, Coca Cola, M&M.
Am survolat noaptea cu elicopterul orașul și nu regret. Cazinourile splendide, luminate, imagini de vis. Prima experien
ţă de acest gen, în a zbura într-un aparat de doar 7 persoane, inclusiv pilotul.
O atmosfera mult mai relaxantă în Downtown Las Vegas.
Sunt zeci de show-uri la Vegas în fiecare seară. Eu am fost la un spectacol-cină, Tournament of Kings. A fost bun, cu multă atmosferã...
Cin
a la Gordon Ramsay Hell’s Kitchen a fost epocală. Gusturi de mâncare de amintit pentru o viață. Beef Wellington e ceva de vis...
O parte negativã 
în Vegas. Orașul e îmbibat non stop de un miros de marihuana. Totul e legal, dar totuși...

New York
Profitând de conexiunile de avion
, am stat și o zi în New York. A fost cireașa de pe tort...
M-am bucur să revăd Statuia Libertății după 10 ani.
Memorialul 9/11 e plin de simbolisticã.
Wall Street vibrează forț
a financiară americană.
Prânzul în China Town e perfect, dar de căutat restaurante mai puț
in turistice. Mai ales că avem acum un punct comun între China și România, așa cum zicea un client, Emma Răducanu.

Mâncare interesantă
Carnea de capra în restaurant
mexican are un gust fantastic.
În-N-Out Burger e de încercat, pentru un gust specific, poate cel mai bun din Vestul Americii.

Elemente interesante
Arizona Primary Election erau dezbătute la greu la TV. Încă de acum e lansată bătălia pentru alegerile din noiembrie.
Am descoperit animale noi, neîntâlni
te în Europa: maimuța/veverițã - chipmunks, vapiti/un fel de elan, colibri.
Am descoperit plante noi comestibile în supermarket. Am ezitat să cumpărăm cactus, nu aveam re
ţeta cum să îl gătim.
Reciclarea, selectarea deșeurilor e aproape inexistentă în America. E șocant, dar adevărat.
Produsele sunt cu mult zahăr, peste tot. Au preț mic, comparativ cu sãrãturile.
Puține firme non-americane sunt vizibile pe continentul american. Suprinzatorul T-Mobile
german e puternic inserat și maşinile asiatice, mai ales Toyota.
Am trecut cu mașina dintr-un stat în altul fără nici o problema, la fel ca din județul Cluj în Alba.

Dan LUCA / reîntors la Bruxelles, dar cu j
et lag american

 

luni, 18 iulie 2022

Dan LUCA – editorial în Făclia: “Moldovenii au ales!˝


Revin astăzi în Făclia de Cluj cu un articol despre integrarea Republicii Moldova în UE.

 

 

--- 

Republica Moldova este pentru români ceva special. Eliberați de jugul comunismului autoritar și datorită colapsului Uniunii Sovietice, la începutul anilor ’90, s-a început o apropiere constanța între cei care trăiesc pe ambele maluri ale Prutului.

 

Scopul acestui material nu este însã de a face o retrospectivă a relațiilor româno-moldoveneşti din ultimii 30 de ani, ci de a privi spre viitor, spre Europa. A vedea pașii necesari pentru ca teritoriul moldovean să între în componenţa Uniunii Europene.  Summitul european de la sfârșit lunii iunie 2022 a conferit Republicii Moldova statulul de ţarã candidatã pentru aderarea la Uniunea Europeanã. Avem acum mecanisme instituționale complexe și de durata acum pentru a intra în UE. Este nevoie de ˝deschiderea capitolelor de negociere˝, deci practic discuții oficiale despre implementarea legislației europene în Moldova. Vom avea zeci de capitole de deschis și de închis (eventuale derogări, clauze excepționale). Doar după aceea – și asta procedurã poate dura câțiva ani – trecem la semnarea Tratatului de Aderare.  

 

Partea și mai complexă este că acest tratat trebuie ratificat de toate cele 27 țări membre ale Uniunii. Așa cum știm, aceste consultări populare, pe chestiuni europene, pot să fie dureroase, căci ai nevoie de unanimitate pentru a avea aderarea unei noi țări la UE.

 

Nu vreau să mă hazardez în pronosticuri, dar o țintă de 1 ianuarie 2028 poate să fie realist-optimistă. Mă gândesc aici și la existenţa bugetului multianual european 2028-2034.

 

Desigur, Războiul din Ucraina influențează enorm aceste negocieri. Încă zona este foarte inflamată, iar spectrul aderării la UE, cu vulcanul rus în spatele casei, nu este prea plăcut.

 

Europa este în același timp la ceasul redefinirii, existând tot mai multe voci care doresc o reîmprospătare a proiectului. Desigur, Republica Moldova va privi cu mare atenție aceste dezvoltări, căci este important să urmărim ținta în mișcare a aderării.

 

O schimbare de atitudine în Republicã, de genul “forțele pro-ruse devin majoritare în Parlamentul de la Chişinãu”, vor îngheța orice pași în direcția integrării, adică mai pe românește o amânare a mecanismului de negociere. Nu trebuie să existe șovăială în direcția pro-eruropenã pentru a da șansa ca generația actuală de moldoveni să aibă țara lor în Uniunea Europeană. Aceasta este misiunea, la care trebuie să își aducă contribuția nu doar instituțiile, ci și întreaga societate moldovenească. Avem nevoie să avem implicate sectorul de afaceri, societatea civilă, academicul și presa pentru a conlucra la acest proiect istoric.

 

Mai este ceva de recomandat moldovenilor. Ajutați și alte țări să între în acest proiect european. Desigur poporul ucrainian, atât de greu încercat, dar și țările din Balcani. Uniunea European este completă cu toate aceste țări, iar tinerii din toate colțurile Europei merită această șansă. Europa nu trebuie să piardă această fereastră de oportunitate. Toţi în UE !

 

Dan LUCA / Bruxelles

 

 

 

duminică, 17 iulie 2022

Explozie de viață... la 25 de ani de Bruxelles


După trei ani trăiesc din nou luna iulie ca în vremurile bune.


Am revenit pe gazonul tradi
ţionalului turneu de handbal de la Heerle (Olanda). Sute de jucători între 12 și 60 de ani, aparţind celor 120 de echipe, s-au întrecut de la 9 la 18 în meciuri de 20 de minute. Astfel de evenimente mă încarcă pentru a continua pasiunea handbalisticã începută acum 40 de ani...

Festivalurile belgiene sunt un brand. În ultimii 10 ani, când s-a putut desigur, am fost barman la cortul Oxfam la Vijverfestival din Dilbeek. Am revenit în forță anul acesta, acoperind ultima tură de la ora 23 până la două noaptea. O conexiune perfectă cu viață reală, chiar dacă a două zi îți dai seama că nu mai ai 20 de ani...

Sportpaleis din Anvers este una dintre cele mai bune săli de concerte din Vestul Europei. Am avut deosebita plăcere să revin în această încăpere la concertul trupei Queen. Împreună cu 20.000 de oameni am cântat și dansat muzica tinereții noastre.

Dacă tot am fost la Anvers, am profitat de ocazie pentru a vizit
a Casa Rubens și Grădina Zoologică. Ambele, recomandabile pentru o zi relaxantă. Mai ales "baia" de fluturi exotici e perfectã...

E plăcută și o plimbare prin Molembeek, savurând un kebab original și un kefir.

Luna iulie este mai mult decât sport și cultură. Terasele sunt pline și e o reală încântare să discuți proiecte interesante în Bruxelles-ul european.

E reconfortant să revin la o conferință în faimoasa Biblioteca Solvay, după ani în care pandemia a blocat astfel de evenimente.

Totul pare pe drumul cel bun la Bruxelles. Planificăm proiectele toamnei, pe toate palierele posibile: business, academic, training, cercetare. Mă bucur să reiau interacția directă cu fascinanta lume a capitalei europene.
Povestea începută acum 25 de ani continuă, iar energia este mai puternică că niciodată.

 

Dan LUCA / Bruxelles