vineri, 21 septembrie 2007

Provocările migraţiei asupra pieţei muncii din UE

Studii elaborate pe problemele pieţei muncii din UE arată că printre factorii care pot favoriza creşterea competitivităţii acesteia se numără şi încurajarea migraţiei forţei de muncă la nivel intra, dar şi extra comunitar. Din această perspectivă, propunerea comisarului pentru justiţie şi probleme de migraţie, Franco Frattini de a introduce un permis de sejur pentru lucrătorii din afara spaţiului comunitar, o “carte albastră” apropiată de “cartea verde“ introdusă de către Statele Unite deschide calea spre o nouă abordare a problemelor legate de mobilitatea forţei de muncă.

La concurenţă cu Canada, Statele Unite şi Australia, Uniunea Europeană este obligată să îşi redefinească priorităţile legate de tipul de migranţi, în condiţiile în care din totalul muncitorilor migranţi necalificaţi 85% se îndreaptă spre Europa şi 5% în USA, în timp ce în cazul muncitorilor calificaţi şi a specialiştilor, 55% aleg USA şi doar 5% UE.

În plan intracomunitar, până în data de 20 octombrie 2007 toate statele membre sunt obligate să transpună Directiva UE 36/2005 privind recunoasterea calificărilor profesionale. Conform acesteia, cetăţenii UE care doresc să îşi exercite profesia pentru care au obţinut o diplomă în ţara de origine o pot face fără a avea nevoie de alte evaluări, în oricare din statele membre. Până acum, doar cateva profesii sunt reglementate la nivel comunitar: medic, farmacist, asistent medical, moaşă, medic veterinar şi arhitect.

Ideile de mai sus pot să constituie o bază de discuţie legată de oportunităţile pe care lucrătorii români le au (sau nu) pe piaţa muncii din UE în noul context.

Mihaela Lutaş

Niciun comentariu: