miercuri, 14 decembrie 2011

Iniţiativa Cetăţenească Europeană

Introdusă prin adoptarea Tratatului de la Lisabona, ECI - Iniţiativa Cetăţenească Europeană, este unul dintre instrumentele concrete ce contribuie la stabilirea democraţiei europene. Conform articolului 11 al Tratatului, ce presupune ca fiind necesare cel puţin un milion de semnături din partea cetăţenilor, pentru influenţarea deciziilor Comisiei, pentru prima dată în istorie, cetăţenii şi organizaţiile societăţii civile pot să marcheze direct şi formal agenda politică.

Evident, acest lucru nu a fost posibil decât treptat. Iniţial, prin rezoluţia Parlamentului European din mai 2009, au fost prezentate detalii privind funcţionarea iniţiativei, apoi în 2010, după mai multe dezbateri s-a stabilit cadrul general de implementare pentru ECI, pentru ca abia în aprilie 2012 reglementările să se poată aplica în sfârşit.

Condiţia impusă: cel puţin un sfert din statele membre ale UE să ceară Comisiei Europene înaintarea propunerilor legislative, în domenii care intră în sfera de competenţă a Comisiei, iar comitetul cetăţenilor, compus din cel puţin 7 cetăţeni europeni cu reşedinţa în cel puţin 7 state membre diferite, având la dispoziţie un an pentru a colecta declaraţiile de susţinere necesare, certificate apoi de autorităţile competente din statele membre. Comisia dispune de trei luni pentru a examina iniţiativa şi pentru a decide ce acţiuni va întreprinde.

Dan LUCA / Bruxelles

Niciun comentariu: