marți, 21 ianuarie 2014

Dan LUCA – articol în ziarul Argeşul – “Europa în lupta cu şomajul”

Multe dintre statele Uniunii Europene se confruntă cu o rată mare a şomajului, în special în rândul tinerilor. Rezolvarea acestei probleme preocupă în ultimii ani instituţiile europene. Despre noi iniţiative puteţi citi în noul articol pe care l-am pregătit pentru ziarul Argeşul :

Redau în continuare articolul publicat marţi, 21 ianuarie:

.............

Pentru combaterea şomajului în rândul tinerilor, în aprilie 2013, statele membre UE au adoptat principiul “Garanţiei pentru tineri”, prin care se urmăreşte ca orice tânăr cu vârsta sub 25 de ani, indiferent că s-a înregistrat sau nu ca şomer, să primească o ofertă de calitate, în termen de cel mult 4 luni de la terminarea studiilor sau de la pierderea locului de muncă. Concret, acestuia ar urma să i se ofere fie un contract de muncă, de ucenicie, un stagiu, sau un curs de formare continuă, evident corelat cu nevoile şi situaţia fiecăruia.

Crearea şi implementarea acestui nou sistem necesită o serie de reforme, în învăţământ şi legislaţie, dar şi o strânsă colaborare între toţi factorii implicaţi: autorităţi publice, instituţii de ocupare a forţei de muncă, consilieri de orientare în carieră, învăţământ şi formare profesională, servicii de asistenţă pentru tineret, angajatori, sindicate etc.

Iniţiativa reprezintă un instrument financiar, detaliat în regulamentul Fondului Social European, care oferă regiunilor unde şomajul în rândul tinerilor depăşeşte 25% prioritate la finanţare. Alocarea fondurilor va fi realizată cu precădere în primii doi ani de programare bugetară, respectiv 2014-2015. România, ca stat cu 3 regiuni din 8 care se califică pentru “Garanţia pentru tineri”, va trebui să definească o strategie prin care să asigure pentru regiunile Centru, Sud-Muntenia şi Sud-Est implementarea primelor scheme de tipul acestui program, începând din ianuarie 2014.

Un model foarte bun, asemănător programului “Garanţie pentru tineri”, în sensul în care tinerilor li se oferă un loc de muncă, de ucenicie, un stagiu sau posibilitatea de a-şi continua studiile este deja pus în practică în Finlanda. Folosind o experienţă îndelungată în domeniul garanţiilor pentru tineret, guvernul finlandez doreşte ca noua garanţie să fie mai cuprinzătoare şi cu efecte de prevenire mai puternice. În Austria, o “garanţie de formare” a fost înfiinţată în anul 2008 pentru tinerii cu vârsta maximă de 18 ani; această garanţie este destinată tinerilor care nu au găsit un post de ucenic/stagiu într-o întreprindere, oferindu-le posibilitatea de a-şi însuşi o meserie în cadrul unei instituţii de practică generală.

În afara Finlandei şi Austriei, aflam dintr-un document de lucru al Comisiei Europene, că iniţiative similare există şi în alte state membre, acestea având capacitatea de a asigura succesul punerii în aplicare depline a garanţiei pentru tineret; de exemplu, în Republica Cehă, Danemarca şi Franţa. “Este vorba de programe ce vizează ameliorarea competenţelor de gestionare a carierei şi orientarea profesională în şcoli, orientarea în carieră, instruirea tinerilor defavorizaţi în scopul prevenirii abandonului şcolar şi al facilitării trecerii de pe băncile şcolii în câmpul muncii, asistenţa în căutarea unui loc de muncă, orientarea individuală, stabilirea compatibilităţii între calificări şi posturile vacante, acordarea de subvenţii angajatorilor, sisteme de ucenicie şi de formare profesională”. În România, nu există un astfel de instrument, de aceea, implementarea “Garanţiei pentru tineri” necesită atenţia tuturor autorităţilor competente. Acest program ne poate fi de foarte mare folos, dacă este implementat cum trebuie în structura naţională. În plus, organizaţiile de tineret pot sprijini acest proces.

Dacă în multe ţări din Europa se observă o ameliorare a problemelor cauzate de criză, pe continental american rata şomajului continuă să se afle încă la cote îngrijorătoare. Specialiştii consideră că nu ar fi rău ca UE să fie luat ca exemplu. “Exploatarea şomerilor ar putea suna ca o propunere radicală, uşor crudă, dar căutarea locurilor de muncă este o forţă centrifugă în spatele migraţiei globale. (…) De ce să nu folosim negocierile privind acordul de liber-schimb SUA-UE pentru a stabili o zonă transatlantică fără vize? Circulaţia liberă pe piaţa muncii a făcut minuni în Europa. A venit vremea ca şi americanii să urmeze acest model. O forţă de muncă americană mai globalizată ar fi bună pentru şomeri, pentru ţară – şi bună pentru întreaga lume”, spunea Charles Kenny, autorul lucrării americane de mare succes “Getting Better”.

Dan LUCA / Bruxelles

Niciun comentariu: