marți, 27 septembrie 2011

Dan LUCA – articol în PR Romania “De la comunicare la comunicarea UE”

Plecând de la câteva definiţii de bază ale comunicării, trecând apoi în revistă etapele evoluţiei mijloacelor de comunicare, într-un recent articol al PR Romania, încerc să explic complexitatea procesului de comunicare la nivel european.

Sugeram astfel, că pentru o comunicare eficientă, ştirile cu privire la Uniunea Europeană ar trebui împărţite în articole naţionale sau regionale. Pentru aceasta e nevoie însă de profesionişti în domeniul comunicării cărora să li se acorde mai multă atenţie. Aspectele de comunicare ar trebui integrate în fiecare propunere înaintată. Ar trebui să existe un dosar de comunicare din care să reiasă natura grupurilor de discuţie, cum trebuie să decurgă consultarea cu acestea şi în ce fel statele membre s-ar putea opune la propunerile respectivă.

Dan LUCA / Bruxelles

Niciun comentariu: