luni, 23 ianuarie 2012

Tineri. Generaţii. Portrete robot

Viitorul val de angajaţi care intră pe piaţa muncii în România este cel reprezentat de absolvenţii nascuţi după ’90. Noul regim guvernamental, tendinţele anilor în care aceştia s-au format, precum şi accesul la tehnologie şi informaţie va marca semnificativ diferenţa între aceştia şi colegii lor mai mari.

Materiale de specialitate clasifică persoanele apte de muncă în prezent în 4 categorii - Generaţia veteranilor (cei născuţi în perioadă crizei între 1928 şi 1945), Generaţia baby boom - sau generația hippy (cei născuţi în perioadă de avânt economic din 1945-1965), Generația X sau Yuppie (cei născuți între 1965 și 1980) şi Generația Y (cei născuţi în lumea tehnologic distinctă de după 1982). Dacă am face o clasificare axată pe populaţia din România ar mai fi nevoie de o a cincea categorie – a celor născuţi după căderea regimului comunist.

Şerban Mrejeriu, Human Resources Consultant, foarte bine sublinia, că cei din noua generaţie “înțeleg că un lucru nou și ingenios le poate îmbunătăţi viața şi caută soluții originale şi facile pentru a-şi rezolv problemele. De multe ori, această abordare îi ajută să inoveze şi să improvizeze cu uşurinţă, chiar dacă găsesc soluții mai superficiale”.

Din toate trăsăturile de caracter care schiţează portretul robot al tânărului care are acum 22-23 de ani trebuie valorificate cele de care este nevoie pe piaţa muncii. Superficialitatea, lacunele cauzate de deficienţele sistemului de învăţământ şi lipsa lor de răbdare trebuie înţelese ca atare, sunt rezultate ale amprentei timpului ce nu trebuie amplificate exagerat, spre absurditate. Este nevoie de acest suflu nou, iar ceea ce îî caracterizează sunt cerinţe în majoritatea domeniilor, cântârind mult mai mult decât aspectele negative.

Dan LUCA / Bruxelles

Niciun comentariu: