miercuri, 7 octombrie 2015

Dan LUCA – moderatorul dezbaterii “Innovative Education Tools to Bridge the Skills Gap in the Rubber Industry”

Pe 6 octombrie 2015, am rãspuns cu mare plãcere invitaţiei adresate de cãtre ETRMA (Asociaţia Europeanã a Producatorilor de Anvelope și Cauciuc) în a modera o dezbatere la Bruxelles, axatã pe competenţele celor care lucreazã în acest sector industrial. Evenimentul a fost precum o continuare a conferinţei din martie 2015, axatã pe parteneriatul academic-industrie (organizatã de cãtre Comisia Europeanã).

“Suntem o industrie specificã, puţin înţeleasã de cãtre tineri. Scopul acestei dezbateri este în a ne deschide ca structurã, în a interacţiona mai mult cu universitãţile si cu instituţiile europene, pentru a gãsi resursele umane necesare industriei producatoare de cauciuc", preciza în deschiderea conferinţei Christian Kötz, vicepreședinte Continental și președinte ETRMA.

Câteva idei din cadrul prezentãrilor și dezbaterii:
Ø  În Franţa, asociaţia naţionalã a producatorilor de cauciuc a infiinţat o fundaţie pentru a veni cu oferta de programe educaţionale pentru a suplini lipsa cursurilor academice specializate. "Rubber French Fondation" dispune de un buget de aproximativ 200.000 euro anual și produce MOOC-uri specifice industriei (Massive Online Open Courses);
Ø  La nivelul industriei auto, printr-un proiect co-finanţat de cãtre Comisia Europeanã (DG Employment, Social Affairs & Inclusion) este foarte activ Automotive Skills Council, structura care produce studii despre viitorul industriei și despre necesarul competenţelor celor care lucreazã în acest sector;
Ø  Având în vedere dinamica tehnologicã și impactul asupra vieţii, se observã tot mai mult rolul universitaţiilor în a ghida studenţii în "a învãţa cum sã înveţe";
Ø  Existã multe produse educaţionale digitale, dar doar 10% dintre studenţii care încep un curs online reușesc sã îl finalizeze cu o diplomã;
Ø  Educaţia academicã este de multe ori pusã în dificultate în a gãsi formula de integrarea a educaţiei online;
Ø  Dialogul permanent între industrie și academic este esenţial în a gãsi soluţii de angajare.

Dan LUCA / Bruxelles


Niciun comentariu: