luni, 22 noiembrie 2010

Angajatorii şi calitatea învãţãmântului

Reprezentanţii Societăţii Academice Române au propus recent implicarea angajatorilor în realizarea curriculumului pentru pregătirea cât mai bună a tinerilor absolvenţi la intrarea în câmpul muncii. Angajatorii acceptă să se implice în ameliorarea calitătii educaţiei, şi asta pentru că sunt nemulţumiţi de pregătirea candidaţilor care aplică la posturile declarate vacante.

De unde rezultă lipsa calităţii învăţământului românesc? Fiecare dintre motivele invocate de părţile implicate ca ar cauza insuficienta pregătire a absolvenţilor sunt adevărate. La situaţia actuală concură într-adevăr lipsa experienţei profesorilor tineri, lipsa de interes a studenţilor pentru informaţiile prezentate la cursuri sau neadaptarea metodei de predare a profesorilor la cerinţele momentului, dar s-a constatat totuşi că cea mai mare problemă rămâne în continuare lipsa alternării pregătirii practice cu cea teoretică.

Practica este elementul indispensabil în formarea aşa-numitelor competenţe-cheie ce au menirea de a oferi suport în soluţionarea problemelor şi proiectelor pe care fiecare angajat le va avea de realizat pe parcursul carierei.

Dan LUCA / Bruxelles

Niciun comentariu: