luni, 2 mai 2011

Strategie sau tactică

Vreau să subliniez diferenţă între aceşti doi termeni, pentru că nu puţine sunt cazurile în care am sesizat confuzii.

Termenul de strategie, provine de la grecescul “strategos”, şi iniţial era folosit pentru a denumi “partea componentă a artei militare, care se ocupă cu problemele pregătirii, planificării şi ducerii războiului şi operaţiilor militare”, explicaţie regăsită şi în DEX. Dacă o descompunem pe componente, orice strategie corectă trebie să cuprindă cinci factori-cheie: plan de acţiune, stratagema, model de comportament, poziţie şi perspectivă. Astfel, planul formează conştient o orientare a cursului acţiunii pentru abordarea unei situaţii, având drept scop urmărirea unei finalităţi foarte clar definite.

Tacticile reprezintă “totalitatea mijloacelor şi procedeelor necesare pentru atingerea unui scop”, cu alte cuvinte, punerea în practică a strategiei. Sunt acei paşi care urmăresc implementarea strategiilor şi atingerea obiectivelor. Astfel, tacticile sunt subordonate strategiei.

Privite din punct de vedere temporal - strategiile sunt gândite pe termen lung, în timp ce tacticile, acţiunile concrete, definite punctual, au doar rezultate pe termen scurt.

Nu sunt singurele noţiuni care sunt utilizate confuz, chiar şi în discursurile de la Bruxelles. Într-un mesaj anterior explicam diferenţa între cercetare şi inovare.

Dan LUCA / Bruxelles

Niciun comentariu: