luni, 4 mai 2015

Adoptã România moneda euro în 2019?

Guvernul României a transmis în 30 aprilie 2015 către Comisia Europeană Programul de Convergenţă 2015-2018, din care reiese că Executivul îşi păstrează angajamentul din programul anterior de adoptare a monedei euro începând cu data de 1 ianuarie 2019.

“România a realizat în anul 2014 un deficit structural al Bugetului General Consolidat de 1% din PIB, ceea ce corespunde prevederilor Tratatului privind Stabilitatea, Coordonarea şi Guvernanţa în cadrul Uniunii Economice şi Monetare. România a înregistrat în ultimii ani progrese considerabile în direcţia reducerii dezechilibrelor macroeconomice şi refacerii unui spaţiu de manevră fiscală şi financiară, care împreună cu politicile monetare şi reformele structurale implementate sau în curs de implementare, au contribuit la menţinerea stabilităţii macroeconomice şi financiare”, preciza Adevărul.

Economiştii cred însă că adoptarea euro în 2019 este încă o ţintă prea ambiţioasă pentru România. Analiştii sunt de părere că trecerea României la euro poate avea loc cel mai devreme după 2020, întrucât termenul asumat politic, 2019, a fost unul formal, fără ca autorităţile să aibă o agendă şi o strategie bine definită. Trecerea la euro în 2019 presupune intrarea României în Mecanismul ratelor de schimb (ERM) în 2016, ceea ce este un obiectiv extrem de ambiţios.

Pe această temă mai puteţi citi şi alte păreri:


Dan LUCA / Bruxelles

Niciun comentariu: