joi, 16 noiembrie 2023

Dan LUCA – articol în Ziarul Financiar: “Erasmus pentru funcţionarii europeni”


Mă bucur să revin astăzi în Ziarul Financiar cu un articol despre un subiect abordat în teza mea de doctorat, viitorul programelor de mobilități europene. De data aceasta analizez impactul posibilelor detașări temporare ale funcţionarilor europeni spre ministerele de linie din țările membre UE. 

 

 

---

 

Este deja de notorietate faptul că avem un segment aparte de funcționari publici care lucrează în cadrul diferitelor instituții și agenții ale UE, contribuind la funcționarea și dezvoltarea uniunii. Acești funcționari publici pot fi cetățeni ai oricărui stat membru al UE și sunt angajați în diferite capacități în cadrul instituțiilor UE, jucând roluri cruciale în elaborarea politicilor, implementarea legii și administrare. Ei sunt recrutați de obicei prin examene competitive și proceduri de selecție, asigurând un nivel ridicat de expertiză și profesionalism.

 

Colivia de aur europeanã

 

Termenul de „colivie de aur” este uneori folosit metaforic pentru a descrie situația în care indivizi, adesea profesioniști cu înaltă calificare sau funcționari publici, se găsesc în locuri de muncă stabile și bine plătite în cadrul instituțiilor sau organizațiilor, dar se pot simți, de asemenea, constrânși sau restricționați în ceea ce privește mobilitatea sau luarea deciziilor. În contextul instituțiilor europene, în special al oficialilor de rang înalt și al birocraților, unii indivizi ar putea fi percepuți ca fiind într-o „colivie de aur”. Deși au poziții de prestigiu, siguranță a locului de muncă și beneficii atractive, ar putea exista constrângeri, cum ar fi reglementări stricte, birocrație sau limitări ale libertății personale, care uneori pot duce la sentimentul de a fi limitat în sistem. Cu toate acestea, este important să reținem că această expresie este subiectivă și ar putea să nu reflecte cu exactitate experienţele tuturor celor care lucrează în cadrul instituțiilor europene. Mulți indivizi își găsesc împlinirea și scopul în rolurile lor, apreciind oportunitatea de a contribui la integrarea europeană și la elaborarea politicilor. Ca și în cazul oricărei organizații mari, experiențele pot varia foarte mult între angajați.

 

Mobilitãţile de la structura naţionalã spre cea europeanã

 

La nivelul Uniunii Europene existã un program de mobilități între structura națională și cea europeană. Un expert național detașat la instituțiile europene înseamnã un profesionist care este desemnat temporar sau împrumutat de la administrația națională pentru a lucra în cadrul uneia dintre instituțiile sau agențiile Uniunii Europene. Acest aranjament permite statelor membre să contribuie cu expertiză lor la activitățile și inițiativele UE, promovând totodată colaborarea și schimbul de cunoștințe între UE și țările sale membre. Acești experți lucrează de obicei la proiecte specifice, oferă asistență tehnică, contribuie la dezvoltarea politicilor, efectuează cercetări sau oferă cunoștințe de specialitate în domenii relevante pentru activitatea UE. Detașarea experților naționali aduce beneficii atât statelor membre, cât și instituțiilor UE. Statele membre se pot asigura că perspectivele și expertiza lor sunt luate în considerare în procesele decizionale ale UE și, de asemenea, pot obține o mai bună înțelegere a politicilor și practicilor UE. Pe de altă parte, instituțiile UE beneficiază de cunoștințele și experiența de specialitate aduse de acești experți, sporind calitatea muncii lor și încurajând o abordare europeană colaborativă. Durata detașărilor poate varia de la câteva luni la câțiva ani, în funcție de natura misiunii și de acordul dintre statul membru și instituția UE. Aceste detașări sunt de obicei guvernate de acorduri și reglementări specifice pentru a asigura o colaborare fără probleme între expertul național, statul membru trimițător și instituția UE care primește. 

 

Oana Ciurea a fost în perioada 2005-2009 expert național detașat de la Ministerul Integrării Europene la Comisia Europeană. “A fost o experiență fantastică, m-a ajutat enorm să învăț despre modul în care instituțiile europene funcționează, și în același timp să pun prima cărămidă la temelia primului program european dedicat reformei administrației publice românești, finanțat prin intermediul Fondului Social European. Am avut ocazia să lucrez susținut alături de autoritățile române și în același timp și cu experți de valoare ai Comisiei Europene. Rolul meu a fost să spunem de catalizator între administrația românească și cea europeană.  A fost o experiență pe care o pot califica de tip “câștigător - câștigător”, atât  pentru administrația națională și cât și pentru Comisia Europeană și a constat într-un transfer conținu de expertiză în ambele sensuri˝, preciza Oana. ˝În 2005, m-am numărat printre primii experți români naționali detașați la Comisia Europeană, când prezența românească în instituțiile europene era mai degrabă o raritate. Pentru mine această experiență a venit într-un moment crucial, mai precis în perioada premergătoare aderării României la UE. La acel moment lucram în marea echipa de consilieri de integrare europeană - alături de alți mulți tineri entuziaști care lucrau în administrația românească -,  iar nevoia de expertiză europeană era foarte căutată. Administrația română în care lucram la acel moment a înțeles utilitatea unei astfel de mobilități la Comisia Europeană și beneficille pe care le poate avea în urmă unei astfel de investiții˝, adãuga Oana.

 

Capacitatea administrativã a ţãrilor UE

 

Un concept mult dezbătut, încă din perioada negocierilor de aderare a fost legată de capacitatea administrativă a țărilor europene de a implementa politicile europene. Desigur, aceasta poate varia semnificativ de la o țară la altă. Capacitatea unui stat membru de a implementa eficient politicile UE depinde de diverși factori, inclusiv de cadrul instituțional al țării, eficiența administrativă, sistemele juridice, resursele financiare și voința politică. Comisia Europeană oferă îndrumări, asistență tehnică și programe de finanțare pentru a ajuta statele membre să își îmbunătățească capacitatea administrativă și sistemul de a implementa politicile UE în mod eficient. În plus, învățarea de la egal la egal și schimbul de bune practici între statele membre pot contribui, de asemenea, la consolidarea capacității administrative în întreaga Uniune Europeană. Cu toate acestea, provocările persistă și sunt necesare eforturi continue pentru a asigura implementarea consecventă și eficientă a politicilor europene în toate statele membre.

 

Mobilitãţile de la structura europeanã la cea naţionalã

 

Discutăm enorm despre sistemul de decizii și dacă e pregătită UE pentru o extindere la 30+ țări, dar doar la nivel politic. Funcționarul european joacă un rol enorm, dar puțini sunt aceea care discutã deschis despre evoluția sa. O temã de suflet este legătură dintre funcționarul european și țara sa de origine. Există un potențial fantastic pentru a asigura posibile mobilitãţi de la nivelul european spre adminsitratia națională cu beneficii substanțiale la nivel de individ, dar și pentru întreaga construcție europeană.

 

De fapt aceste scheme funcționează ad hoc, mai ales la nivelul Președinției UE a unor țări membre. De exemplu, în primul semestru al anului 2019 a fost, în premieră, Președinția UE a României. Câteva zeci de funcționari europeni au fost detașați în domenii prioritare identificate de administraţia nationalã pentru a realiza o mai bună fluiditate a agendei decise. Dorina Năstase a fost una dintre aceste persoane. ˝Lucram ca şi funcționar european, analist politic la Direcția Generală Comunicare a Comisiei Europene, iar pentru 6 luni am fost delegată să activez în cadrul Reprezentanței Permanente a România pe lângă UE. A fost foarte util pentru reconectarea cu administraţia națională într-o perioadã foarte intensă. Desigur funcționarii europeni au obligația de independențã față de statele membre, dar toate administrațiile naționale păstrează legătură cu cei care își doresc aceasta din administrația europeană. Este util pentru ambele părți să înțelegem cât mai bine prioritățile și eventuale dificultăți, și să căutăm împreună soluții. Președinția Consiliului este mereu sub o presiune enormă, echipele reprezentanțelor la UE sunt pentru toate statele membre alcătuite din diplomați și funcționari ai ministerelor cu foarte multă experiență, coordonați de ambasadorul la UE care a avut un rol esențial în finalizarea cu succes a negocierilor în paralel cu desfășurarea unei comunicări publice susținută și bogată, schimbând radical imaginea României la Bruxelles˝, prezenta Dorina.

 

În aceeași perioadã, Mihaela Pop era purtătorul de cuvânt al Reprezentanței (COREPER 2), lucrând direct în comunicarea strategică cu experții români detașați de la instituțiile europene. ˝A fost o perioadã foarte încărcată și plină de responsabilități. Întreaga echipã era foarte motivată, dar în același timp eram și foarte conștienți de faptul că trebuie să utilizăm toate resursele, în primul rând cea umană, cu maximă eficientă. De aceea, ajutorul din partea colegilor veniți de la instituțiile europene a fost esențial pentru facilitarea comunicării instituționale, în special în cazul urgențelor sau pentru clarificarea unor diferențe de abordare. Experiența de lucru cu experții români din instituții rămâne din punctul meu de vedere un reper esențial pentru reușita Președinției române a UE, întrucât împreună am confirmat capacitatea și motivația de a lucra ca Team Romania˝, explica Mihaela.

 

Program permanet de mobilitãţi pentru funcţionarii europeni

 

Există acum un potențial enorm de a lansa un program permanent cu scheme de mobilități ale funcționarilor de la structura europeană spre administrația națională. Desigur, putem extinde această prezențã chiar în ministerele de linie din capitalele UE. Cu siguranță vom avea o mai bună înțelegere a proceselor integratoare, dar vom oferi și posibilități concrete europenilor să ajute direct țările din care au plecat.

 

Dan LUCA / Bruxelles

Niciun comentariu: