marți, 3 noiembrie 2009

Comunicarea politicilor sectoriale

Voi continua seria mesajelor în care prezint viziunea autorilor care au contribuit cu articole la cartea “Dilemele comunicării UE”, cu materialul semnat de Dr. Radu Şerban, participant activ la negocierile de aderare ale României la UE.

În paginile articolului sunt prezentate exemple concrete ale evoluţiei diferitelor politici sectoriale europene şi măsura în care se poate afirma că acestea sunt într-adevăr politici europene “comune”.

Frumos explicat de autor, aceste politici ale UE nu îşi propun altceva decât să “stimuleze competitivitatea pe piaţa globală”, un proiect macro de construcţie europeană, la care cetăţenii trebuie să fie conectaţi. Prin consultările publice “instituţiile europene oferă societăţii civile oportunitatea de a-şi exprima opiniile cu privire la politicile sectoriale.”

Aici, ca de fiecare dată când intervine în discuţie participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor europene, din nou apare acceaşi problemă, a comunicării, a principiilor ce trebuie respectate şi a accesului la informaţie … “premisă a accesului la beneficiile integrării”.

Dan LUCA / Bruxelles


Niciun comentariu: