miercuri, 5 octombrie 2011

Formã Vs. fond

Mi-am propus ca în acest mesaj sa diferentiez semnificatia celor doi termeni, deşi în majoriatea cazurilor, de multe ori chiar şi în discursurile mediatizate la Bruxelles, "chestiunile despre formã şi fond" sunt nedespartite.

Fondul reprezinta partea stabila, esentiala, ansamblul de valori esentiale, apartinând unui domeniu, dupa explicaţiile DEX-ului, deci, fondul contine mai multe elemente de baza. În timp ce forma defineşte felul în care aceste valori se exprima, reprezentând totalitatea mijloacelor de expresie.

Pentru o mai buna fixare a noţiunilor, exemplele mai vechi româneşti pot fi înca utilizate, sa zic aşa, în scop didactic. Materialul pus la dispoziţie de Wikipedia pe aceasta tema este destul de amplu – “Pentru Eminescu, perioada de naştere a formelor fără fond – „epoca de tranziţiune“ – este cea cuprinsă între 1848 şi 1866, când s-au copiat masiv forme instituţionale din Europa Occidentală. El dezbate esenţa procesului de modernizare românească, anume acordul dintre noul organism politico-juridic de sorginte occidentală şi fondul românesc. Românii nu au participat la edificarea noii civilizaţii moderne ci doar au adoptat prin copiere o cantitate enormă de forme care cu greu se configurează în structuri instituţionale eficiente”.

Daca revenim în plan contemporan, este nevoie tocmai de aceasta adaptare la fondul românesc a formelor de exprimare împrumutate.

Dan LUCA / Bruxelles

Niciun comentariu: