vineri, 1 februarie 2013

Tineret în UE. Oportunităţi?

Jürgen Thumann, preşedintele  BusinessEurope (Patronatul European), “Europa trebuie să educe în vederea angajării”, în contextul în care în prezent sunt peste 4 milioane de posturi vacante, iar candidaţii nu pot aplica neavând aptitudinile necesare.

Astfel instituţiile europene cu rol în crearea de oportunităţi pentru noile generaţii lansează programe pentru tineri în domeniul educaţiei şi carierei – mobilităţi prin Erasmus, cu toate variantele sale, însă se mai pot face multe, şi încă e nevoie de nou în acest sector. Sunt în contact cu organizaţiile de tineret şi de studenţi precum: European Youth Forum, European Students’ Union, Asociaţia Studenţilor Europeni (AEGEE), dar şi cu Asociaţia Universităţilor Europene (EUA) sau cu Departamentul Educaţie al: BusinessEurope, EuroChambres, UEAPME sau ECAS. Părerea unanimă este că din punct de vedere instituţional, oferta pentru tineri trebuie diversificată.

La o ediţie de acum cativa ani a European Business Summit se concluziona că trebuie să fim realişti cu o strategie LLL (Învăţarea continuuă pe întreaga durată a vieţii) pentru 500 de milioane de cetăţeni europeni – trebuie strategii mai clare pentru grupuri ţintă; UE are idei foarte ambiţioase pe termen lung, dar dificil de a realiza cele propuse pe termen scurt; trebuie schimbată abordare sistemului educaţional în UE – trebuie o abordare pe mai multe paliere, ancorată în realitatea secolului al XXI-lea.

În 2009, Comisia Europeană lansa o nouă strategie, intitulată "Tineretul - Investiţie şi Capacitare". Noua strategie evidenţia importanţa muncii prestate de tineri şi definea măsuri mai eficiente pentru o mai bună implementare a politicilor privind tineretul la nivelul UE, speranţa următorului deceniu.

În teza de doctorat pe care am publicat-o în 2007, am subliniat şi conexiunea dintre educaţia europeană şi sectorul privat. Marile companii internaţionale, corporaţiile, au un rol important în educaţia europeană. „Sectorul privat trebuie implicat. Este o responsabilitate socială”, sublinia Viviane Reding, pe atunci comisar european cu portofoliul educaţiei, cu prilejul sărbătoririi a unui milion de studenţi Erasmus (octombrie 2002).

Observăm că punând accentul pe competitivitate în educaţia superioară se creează o piaţă europeană a educaţiei şi există tendinţa de a trata educaţia ca şi un serviciu, mai ales în cadrul negocierilor GATS (General Agreement on Trade in Service). O mai mare influenţă a sectorului privat şi mai ales a companiilor care operează la o scară europeană poate creşte semnificativ calitatea educaţiei şi poate asigura o mai bună pregătire a studenţilor pentru o viaţă profesională mobilă.

 Recomandam atunci ca:
 - universităţile să devină mult mai întreprinzătoare şi deschise unei cooperări cu sectorul privat;
 - sectorul privat să se implice mai mult în asigurarea accesului la educaţie pentru toate clasele sociale;
 - sectorul privat să nu influenţeze independenţa academică a universităţilor,

Comisia Europeană a ajuns la concluzia că trainingurile şi cursurile de limbă ale căror principali beneficiari sunt tinerii au nevoie de o finanţare suplimentară. Din acest motiv, acum un an s-a optat pentru schimbarea schemei programului Erasmus, şi integrarea acestor cursuri în “Erasmus for All”, din dorinţa de a spori mobilitatea profesională a tinerilor.

Implicarea politică a tinerilor poate contribui semnificativ la direcţiile pe care le urmează deciziile luate în capitala UE, şi care le influenţează viitorul. Grupările politice europene mari au programe şi propuneri pentru reducerea şomajului şi a excluderii sociale în rândul tinerilor.

La nivel naţional, Comisia Europenă recomandă ca “statele membre să stabilească parteneriate solide cu părțile interesate, să se asigure că serviciile de ocupare a forței de muncă și alți parteneri care oferă sprijin tinerilor intervin într-un stadiu timpuriu, să ia măsuri de susținere pentru a permite integrarea forței de muncă, să utilizeze pe deplin Fondul social european și alte fonduri structurale în acest scop, să evalueze și să îmbunătățească permanent programele de garantare pentru tineri și să le implementeze rapid”, după cum declara recent comisarul european Laszlo Andor.

Dan LUCA / Bruxelles

Niciun comentariu: