sâmbătă, 1 iunie 2013

Cât de dorite sunt IMM-urile în UE?

Întreprinderile mici şi mijlocii joacă un rol decisiv în competitivitatea şi dinamica economiei europene, angrenând dezvoltarea economică, le-am putea asocia chiar cu o “locomotivă” a economiei comunitare, dacă luăm în calcul cele aproape 21 de milioane de IMM-uri, ce creează 85% din toate locurile de muncă noi din Europa şi oferă joburi pentru 70% din forţa de muncă a UE. În plus, contribuie semnificativ la inovare, un alt element indispensabil creşterii economice.

Din păcate însă, “locomotiva” se mişcă destul de greoi - antreprenorii IMM-urilor se plâng de dificultăţile pe care le întâmpină pe pieţele care operează, asta mai ales din cauza legislaţiei comunitare. Pe principiului „gândeşti mai bine la scară mică” şi în concordanţă cu Small Business Act din 2008, Comisia a pus IMM-urile în centrul agendei sale de reglementare inteligentă pentru sprijinirea creşterii economice şi a creării de locuri de muncă în Europa.

“În România sunt acum 20 de IMM-uri la 1.000 de locuitori, iar în Uniunea Europeană media este de 61 de IMM-uri la 1.000 de locuitori. România ar trebuie să ajungă la media UE pentru că orice economie trebuie să aibă drept coloană vertebrală IMM-urile", explica ministrul delegat pentru IMM, Mediul de Afaceri şi Turism, Maria Grapini, la o conferinţă.

Asta este situaţia conform aşteptărilor, teoretizată şi idealizată, însă realitatea la nivel european trebuie analizată şi din alt unghi. Criza financiară din ultimii ani a cauzat falimentul multor IMM–uri în Grecia, dar şi în alte state europene. Antreprenorii se confruntă cu problemele obţinerii finanţărilor pentru dezvoltarea tehnologiilor şi creşterea competitivităţii.

Astfel, se manifesta un trend de scădere a numărului IMM-urilor la nivel european cauzat de dificultate în pătrunderea pe piaţă, şi creşterea numărului celor care dispar. De aici şi contribuţia la creşterea şomajului.

 “În urma unei ample consultări lansate de Comisie, în jur de 1.000 de IMM-uri şi organizaţii cu scop lucrativ au identificat topul 10 al celor mai împovărătoare acte legislative ale UE Scopul acestei consultări ample a fost acela de a determina în ce mod legislaţia UE ar putea stingheri crearea de locuri de muncă şi creşterea economică şi de a identifica domeniile sau aspectele care ar putea necesita o examinare mai atentă şi acţiuni suplimentare. Potrivit rezultatelor publicate astăzi, IMM-urile consideră că cele mai mari dificultăţi şi costuri decurg din normele referitoare la legislaţia REACH, taxa pe valoarea adăugată, siguranţa produselor, recunoaşterea calificărilor profesionale, protecţia datelor, legislaţia în domeniul deşeurilor, legislaţia în legătură cu piaţa forţei de muncă, aparatura de înregistrare în transportul rutier, achiziţiile publice şi codul vamal modernizat”.

Comisia conştientizează toate acestea, urmând să redefinească aceste preocupări prin intermediul noului Program privind adecvarea şi calitatea reglementărilor (REFIT1) lansat în decembrie 2012 (IP/12/1349). Prin intermediul acestui program, acquis-ul de reglementare al UE este supus unei verificări pentru a se determina dacă acesta conţine sarcini grele, diferenţe şi aspecte ineficiente, în vederea evaluării şi, dacă este necesar, a revizuirii actelor legislative în cazul cărora este nevoie de acţiune. Comisia promitea că va anunţa acţiunile ulterioare până în luna iunie a anului 2013, urmând să ţină seama şi de rezultatul proceselor legislative aflate în curs.

Acum cateva zile insa, ca o reactie la discursul preşedintelui Barroso şi recomandările pe care Comisia Europeană le face statelor membre pentru depăşirea crizei, Arnaldo Abruzzini, Secretarul General al Camerelor de Comert si Industrie din Europa (EUROCHAMBRES) zicea: “La nivel european, cu toate declaratiile si masurile europene, platile din adminsitratie catre sectorul de afaceri sunt incetinite in 2013 fata de 2012. Este o prapastie intre politici si actiuni concrete care nu e duce la nimic bun daca dorim ca Europa sa fie competitiva pe plan mondial”.

Pe aceasta tema: 

Dan LUCA / Bruxelles

 

Niciun comentariu: