marți, 2 decembrie 2014

Centrele de orientare și consiliere în universităţi

De anul viitor, universităţile vor înfiinţa centre de consiliere și orientare în carieră, ce vor fi organizate și vor funcţiona conform metodologiei-cadru stabilită de Ministerul Educaţiei. Centrele (care deja există în mai multe universităţi românești) se adresează studenţilor acelei universităţi, elevilor din anii terminali de liceu, dar și absolvenţilor proprii sau ai altor universităţi, în scopul reducerii abandonului universitar și creșterii angajabilităţii studenţilor în domeniile de studiu absolvite.

Susţinerea financiară a centrelor de consiliere se face din bugetul consolidat al universităţii, dar aceste centre pot atrage și fonduri nerambursabile sau se pot finanţa din alte resurse extrabugetare.

De exemplu, la VUB - Universitatea Vrije din Bruxelles, acest gen de centru se adresează totodată și companiilor, aflate la “vânătoare” de tinere talente. Acestea își pot promova prin intermediul centrului de consiliere, atât posturile vacante cât și programele de internship.

Dar, prin intermediul acestui centru am susţinut recent studenţilor o prezentare de 4 ore despre piaţa Bruxelles-ului european.

Dan LUCA / Bruxelles

Niciun comentariu: