miercuri, 20 iunie 2012

Roxana RIZEA – “Uniunea Europeană şi România - o relaţie nărăvaşă de dragoste?”


La 5 ani de existenţă, blogul “Casei Europei” grupează peste 1.000 de mesaje postate. Pentru a marca această dublă aniversare şi pentru a da mai multă informaţie celor peste 60.000 de cititori, doresc să dau vizibilitate unor idei formulate de experţii în domeniul afacerilor europene din Bruxelles. Concret, am invitat o serie de prieteni în a scrie scurte articole pe tema “UE. România. Evoluţie”. Menţionez că materialele se publică sub semnătura autorilor.

------

Actuala criză economică şi financiară, ale cărei consecinţe negative îşi fac simţită prezenţa şi în Europa, a dus în prim plan, pe de o parte, dezbateri aprinse cu privire la viitorul Uniunii Europene şi al zonei euro, iar pe de altă parte, diferenţe accentuate între vechile şi noile state membre. În plus, aceste tensiuni ameninţă să alimenteze o serie de dinamici îngrijorătoare, deja existente, precum un val sporit de naţionalism coroborat cu o intensificare a măsurilor protecţioniste, aplicate în principal de către statele UE mai dezvoltate economic.

La ceas aniversar şi pe un asemenea fundal ambiguu, o serie de întrebări fireşti capătă contur:  Mai este valabilă, pentru majoritatea factorilor de decizie de la Bruxelles şi din capitalele europene, ipoteza iniţială conform căreia beneficiile extinderii (atât pentru noii membri, cât şi pentru Uniune în ansamblul său) sunt superioare costurilor suportate? Unde se află România la cinci ani de la aderarea sa la structurile europene?

Ultimele două valuri de extindere către centrul şi estul Europei pot fi considerate drept unele dintre poveştile de succes ale Uniunii Europene. Prin deschiderea porţilor sale, Uniunea Europeană a contribuit semnificativ la procesul de transformare al celor 12 state, ce au avut de parcurs drumul anevoios de la confuzia post-comunistă la statutul de democraţii sustenabile, cu o economie de piaţă funcţională. Prin consolidarea păcii şi stabilităţii în Europa, prin promovarea statului de drept, a democraţiei şi a libertăţilor fundamentale în rândul ţărilor aspirante la statutul de membru al Uniunii, politica de extindere a permis întărirea Uniunii Europene, din punct de vedere economic, politic şi social.

Deşi cinci ani de zile s-au scurs de la momentul în care România era primită în rândul statelor membre UE, cu toate acestea ea continuă să se afle sub atenta monitorizare a Uniunii şi să fie supusă unor condiţionalităţi procedurale, aplicabile post-aderare, cum ar fi celebrul mecanism de cooperare şi verificare din domeniul justiţiei. Totodată, România se confruntă şi în prezent, cu o serie de dificultăţi în procesul său de aderare la spaţiul Schengen sau cu un acces limitat la piaţa forţei de muncă din câteva state UE. Însă obstacolele nu se opresc aici: politica de coeziune reprezintă un alt punct vulnerabil în evoluţia României, ca şi membră a structurilor europene. Instrument esenţial pentru sporirea competitivităţii şi încurajarea creşterii economice la nivelul Uniunii Europene, politica de coeziune a avut o contribuţie esenţială în diminuarea ecartului existent între vechile şi noile state membre. Dacă pentru statele UE cu un nivel mai ridicat de dezvoltare, problema sporirii competitivităţii s-ar traduce în termenii upgradării sale, pentru statele UE mai puţin performante economic, precum România, această problemă presupune reducerea diferenţei la nivel de competitivitate, prin sporirea gradului de absorbţie al fondurilor disponibile sub umbrela acestei politici. Astfel, numai o capacitate crescută de absorbţie a fondurilor alături de un nivel ridicat al credibilităţii naţionale constituie elemente fundamentale pentru a oferi României acces la această finanţare. Din păcate, însă, după cinci ani de la aderare, România nu se poate lăuda cu performanţe notabile în ce priveşte absorbţia fondurilor europene...

Considerată de majoritatea cetăţenilor români drept modalitatea principală pentru finalizarea procesului de reformă a statului, aderarea României la instituţiile euro-atlantice a reprezentat de-a lungul a peste două decenii proiectul naţional cel mai important şi s-a bucurat de cea mai ridicată susţinere la nivel naţional, din rândul statelor candidate. În plus, mult disputatul subiect al pierderii suveranităţii naţionale prin statutul de membru UE nu constituie, spre deosebire de alte state membre, un motiv de polemică în România. De asemenea, sprijinul oferit de Bruxelles în lupta impotriva fenomenului de corupţie s-a bucurat încă de la început de o largă susţinere în rândul populaţiei şi al societăţii civile.

În atare circumstanţe, poate spera România, după cinci ani de la aderare, la promovarea sa în rândul statelor membre cu drepturi depline? Răspunsul la această întrebare nu depinde însă doar de performanţa României... Numărând în prezent douăzeci şi şapte de state membre faţă de un număr iniţial de doar şase, Uniunea Europeană a înregistrat cu adevărat un parcurs curajos de la crearea sa, iar reunificarea Europei după căderea Cortinei de Fier constituie una dintre realizările fundamentale din istorie. Cu toate acestea, este foarte posibil ca diversele diferenţieri şi condiţionari aplicate, în prezent, statelor membre, să indice o problemă de fond a Uniunii, nu numai a statelor individuale...

Grupul Parlamentar al Socialiştilor şi Democraţilor
Parlamentul European

Niciun comentariu: