luni, 11 august 2014

Că tot vorbim de “clustere”...


Un nou cuvânt în vocabularul limbii române, împrumutat şi de această dată de la englezi – “cluster”-ul, din ce în ce mai utilizat. Ştim deja că este foarte posibil ca viitoarea Comisie Europeană să fie organizată în 5 sau 6 clustere, însă termenul are sonoritate de câţiva ani în discursurile prezentate în diferite alte contexte la nivel european şi naţional.
 
În media locală cele mai dese referiri sunt la “clusterele IT”, “business cluster”, sau “cluster științifico-tehnologic” – “o grupare de persoane juridice și persoane fizice constituită în baza unui contract de asociere, încheiat între organizațiile din sfera științei și inovării acreditate și/sau instituțiile de învățămînt superior acreditate, alte organizații necomerciale, pe de o parte, și agenți economici, autorități ale administrației publice locale, asociații patronale sau asociații profesionale, persoane fizice, instituții financiare, organizații internaționale, investitori autohtoni sau străini, pe de altă parte, în scopul desfășurării activității de cercetare științifică, de învățămînt și de transfer tehnologic al rezultatelor științifice și inovațiilor, valorificării lor prin activități economice”.

Dacă Michael Porter, considerat astăzi “Spiritus Rector”, dădea o amplă definiţie clusterului în 1998, inclusiv legislaţia din România explică noţiunea. Conform unei Hotărâri Guvernamentale din 2006, privind Programul “Impact”, “clusterul este o grupare de producători, utilizatori şi/sau beneficiari, în scopul punerii în aplicare a bunelor practici din UE în vederea creşterii competitivităţii operatorilor economici”.

Clusterele, indiferent de amploarea lor, au existat întotdeauna acolo unde a existat asociere, coordonare şi cooperare, chiar dacă sub alte denumiri. Susţin acest tip de organizare şi sper în conştientizarea cât mai rapidă a avantajelor pe care le aduce cluster-izarea. 

Dan LUCA / Bruxelles

Niciun comentariu: