luni, 22 iulie 2013

România următoarelor decenii - strategie

Codruţ Pascu, managing partner al biroului din România al firmei de consultanţă Roland Berger Strategy Consultants, scria recent în Ziarul Financiar, despre ceea ce şi-ar putea propune România pentru următorii 20 de ani, după ce, în ultimele două decenii a realizat aderarea la UE şi NATO.

Aşa cum spuneam într-un mesaj anterior, există multe proiecte bune, însă sustenabilitatea şi coerenţa lipsesc adesea. România se dovedeşte încă oscilantă şi imprevizibilă.  

În încercarea de a găsi un nou obiectiv pentru România în următorii 20 de ani, autorul povesteşte că a lansat “o întrebare des­chi­să atât către top-managementul celor mai mari com­panii din ţară, pe care noi i-am considerat „liderii de azi“, dar şi către studenţii români de la uni­ver­si­tă­ţile de top din România şi de peste hotare, pe care îi so­cotim „liderii de mâi­ne“, între­bân­du-i care este, din punc­tul lor de ve­dere, principalul obiec­­tiv al României pen­tru următoa­rele două decenii”.

Conform acestuia, “marea majoritate a managerilor, dar şi a studenţilor, au considerat evident răspunsul: convergenţa reală a României cu media europeană (vorbim de Uniunea Europeană – UE), atât în ceea ce priveşte indicatorii cei mai uşor cuantificabili (PIB per capita), cât şi în ceea ce priveşte factorii calitativi, să spunem, şi anume standardele de viaţă”.

Pascu concluziona “Pentru a concura însă cu alte pieţe, atât din Europa, cât şi din afară ei, trebuie să fim cel puţin la fel de buni, ceea ce nu vom putea reuşi în acelaşi timp şi în agricultură, şi în chimie, IT sau auto pe lângă multe altele. Până acum, sursa principală de compe­ti­ti­vitate ex­ploa­tată în România a ţinut de costul re­dus al re­sur­selor umane sau al unor re­surse naturale. Acest avantaj com­petitiv nu va mai fi suficient în urmă­toarea decadă şi de aceea avem nevoie să creăm altele”.

Pe importanţa resursei umane competitivă am insistat şi eu, factor esenţial, indiferent de domeniul în care dorim performanţa.

Dan LUCA / Bruxelles 

Niciun comentariu: