marți, 15 aprilie 2014

Dan LUCA – articol în ziarul Argeşul – “Moneda euro şi statele membre UE”


Momentul aderării României la zona euro a revenit în dezbaterea publică. Pe această temă scriam în cel mai recent material pregătit pentru cititorii ziarului Argeşul, trecând de asemenea în revistă care este situaţia în cazul vecinilor care nu au trecut încă la moneda unică.

Redau în continuare articolul publicat marţi, 15 aprilie:

...........

La 1 ianuarie 2014, Letonia devenea membru al Uniunii Monetare, în ciuda reticenţei manifestate de restul statelor non-euro, care consideră că o astfel de măsură este potrivită abia după depăşirea crizei, şi mă refer aici la Polonia, Ungaria, Bulgaria.

Acţiunile pregătitoare participării la zona euro constau în îndeplinirea criteriilor de convergenţă nominală, criteriile de la Maastricht: inflaţie şi dobânzi apropiate de cele ale ţărilor din zona euro, stabilitate a cursului de schimb, deficit şi datorie publică scăzute. În plus, determinarea gradului de sustenabilitate a procesului de convergenţă este posibilă prin analiza unor indicatori precum nivelul PIB pe locuitor, gradul de deschidere a economiei, structura economiei, finanţarea deficitului de cont curent, costul forţei de muncă, gradul de intermediere financiară etc. O altă cerinţă este continuarea procesului de preluare şi transpunere în legislaţia naţională a reglementărilor comunitare, aşa-zisa convergenţă juridică.

Excluzând Danemarca şi Marea Britanie, care au recurs la “clauza de exceptare” de la adoptarea monedei unice, celelalte 8 state din afara Eurozonei, implicit şi România, s-au angajat să adopte moneda unică atunci când criteriile de convergenţă stabilite de Tratatul de la Maastricht se vor dovedi a fi îndeplinite.

Aderarea României la UE presupune adoptarea monedei unice într-un orizont de timp ce depinde de gradul de integrare economică cu zona euro. Conform prevederilor celei de-a cincea ediţii a Programului de Convergenţă (2011-2014), anul 2015 era menţionat ca obiectiv pentru adoptarea monedei unice, angajamentul asumat de autorităţi reprezentând un reper important pentru promovarea reformelor, atât a celor bugetare, cât şi a celor structurale, necesare pentru sporirea competitivităţii economiei, ţintă decalată acum către 2018, sau chiar 2019, conform guvernatorului BNR, evident totul pe baza unui consens politic.

Ne-am obişnuit să facem mereu comparaţii – de exemplu, Letonia, proaspăt intrată, a aderat la zona euro după 10 ani de la aderarea la UE. Să nu uităm că România este membră a Uniunii Europene din 2007, perioadă în care am traversat crize succesive, cu efecte semnificative asupra statelor membre.

Conform unui studiu recent, jumătate din populaţia Cehiei consideră că moneda unică va rămâne moneda comună a UE, dar numai 24% dintre cei chestionaţi sprijină introducerea euro în Republica Cehă. De notat este faptul că susţinătorii euro sunt aproape cu 7% mai mulţi decât acum un an şi jumătate. Analizând eşantionul acestui studiu, cei care sprijină introducerea euro în Cehia sunt mai mult tineri, educaţi, orientaţi politic şi cu stare materială bună.

Polonia, o ţară a cărei economie a avut un trend ascendent în ciuda crizei, amână adoptarea monedei unice, argumentând că “vom fi pregătiţi să aderăm la euro atunci când o să aveţi problemele rezolvate şi când vom putea să spunem poporului nostru: acum putem adera fără riscuri”. În vara anului trecut, Guvernul polonez aprecia că zece ani sunt o perioadă realistă pentru adoptarea euro. Premierul ungar Viktor Orban spunea că ţara nu ar trebui să treacă la moneda unică europeană până când PIB-ul per capita nu ajunge la cel puţin 90% din media zonei euro.

Dan LUCA / Bruxelles

Niciun comentariu: