luni, 28 aprilie 2014

Ȋnclinaţia României spre industriile creative, mai slab cu productivitatea...

Recent, Institutului European din România lansa Studiile de Strategie şi Politici 2013, redate şi în rezumat de EurActiv.

Ȋn cadrul conferinţei de lansare a acestora au fost prezentate studii privind „Liberalizarea treptată a pieţelor de energie electrică şi gaz şi impactul acestui proces asupra economiei româneşti”, „Politici de incluziune a romilor în statele membre ale UE”,  dar şi „Estimarea impactului liberei circulaţii a lucrătorilor români pe teritoriul UE, începand cu 01.01.2014; realităţi şi tendinţe din perspectivă economică, ocupaţională şi socială, la nivel naţional şi european”, şi nu în ultimul rând au fost subliniate „Avantajele competitive ale României pe piaţa internă UE”. 

Aici aş sublinia că „la nivel UE, clasificarea clusterelor în functie de mărime, specializare şi focus plasează Germania pe locul întâi, demonstrând gradul ridicat de competitivitate al ţării în industria auto. Lideri în Europa Centrală şi de Est sunt Cehia, Slovacia, Polonia şi România. Datele statistice pentru România arată că în ultima perioadă industriile creative au avut în general un trend ascendent şi şi-au câştigat un rol important la nivel macroeconomic. Ȋn cadrul industriilor creative, în România ramura cu cea mai mare contribuţie din punct de vedere al contribuţiei la PIB, al ocupării forţei de muncă, al productivităţii muncii, este sectorul de software. La nivel naţional, principala caracteristică a sectoarelor creative este aceea că, spre deosebire de celelalte ramuri, acestea sunt concentrate preponderent la nivelul unei singure regiuni/unui singur judeţ, în acest caz fiind localizate în principal la nivelul Bucureştiului. Chiar dacă clusterele creative sunt distribuite pe întreg teritoriul european, există concentraţii mari care acoperă zone largi, cum ar fi partea de sud a Angliei, ţările Benelux şi Ile de France, cele transnaţionale fiind de asemenea prezente.

Putem concluziona însă faptul că pentru Bucureşti, Cluj, Timiş, Braşov şi Iaşi valorile privind numărul de angajaţi, numărul de firme şi cifra de afaceri sunt cel puţin la nivelul oricărei economii locale dezvoltate din Europa. De asemenea, toate regiunile României se clasează mult mai bine în ierarhia ocupării în domenii creative decât într-o ierarhie a performanţei economice măsurată de exemplu prin nivelul productivităţii.”

Dan LUCA / Bruxelles

Niciun comentariu: