duminică, 4 mai 2014

Dan LUCA – articol în Jurnal de Dâmboviţa – “Tinerii în rândul priorităților UE”


În noul meu articol apărut în Jurnal de Dâmboviţa am vorbit despre situaţia tinerei generaţii, cu câteva exemple concrete privind implicarea instituţiilor europene în soluţionarea problemelor cu care aceasta se confruntă.

Puteţi citi în continuare materialul integral:

..........

Odată cu alegerile europene, rapoartele de măsurare a impactului social al crizei economice din UE sunt tot mai abundente. Una dintre categoriile intens vizate este cea a tinerilor. Un studiu recent evidenţiază „tendinţe îngrijorătoare” cu privire la faptul că un număr tot mai mare de tineri continuă să trăiască la domiciliu, împreună cu părinţii, cu implicaţii serioase pentru independenţa lor.

Trendul se manifestă aproape în toate ţările europene, inclusiv în cazul Danemarcei şi a Austriei, state membre mai puţin afectate de criză şi şomaj. Rezultatele înregistrate la acest capitol, combinate cu procentul de 23%, cifra oficială a şomajului în rândul tinerilor din UE - 55% în Grecia, 53% în Spania, sunt cu atât mai dramatice. Rata şomajului în rândul tinerilor este mai mult decât de două ori mai mare, comparativ cu cea în cazul adulţilor.

Se dovedeşte, de asemenea, că şansele pentru un tânăr şomer de a găsi un loc de muncă sunt mici. Dacă tinerii îşi găsesc totuşi de lucru, locurile lor de muncă tind să fie mai puţin stabile, cu contracte temporare sau norme parţiale. Conform specialiştilor, persoanelor care părăsesc timpuriu educaţia şi formarea profesională sunt un grup cu risc ridicat.

Concluziile sunt că există neconcordanţe importante pe piaţa forţei de muncă din Europa, cu toate că rata şomajului este atât de ridicată, există peste 2 milioane de locuri de muncă neocupate în UE. Uniunea Europeană se preocupă de găsirea soluţiilor pentru reducerea şomajului în rândul tinerilor şi de a creşte rata ocupării forţei de muncă în rândul acestora, totul în conformitate cu obiectivul mai larg de a atinge o rată de ocupare de 75% pentru populaţia cu vârste între 20 şi 64 de ani.

Măsurile UE de combatere a şomajului în rândul tinerilor cuprind acţiuni diverse, inclusiv de comunicare, pentru punerea în aplicare a Garanţiei pentru Tineret şi investiţia în tineri. De exemplu, anul trecut Iniţiativa Ocuparea Forţei de Muncă în Rândul Tinerilor se lansa în completarea măsurilor anterioare şi îşi propunea să sprijine în special tinerii, neintegraţi în domeniul educaţiei, în vederea angajării sau a includerii în programe de formare în regiunile cu o rată a şomajului în rândul tinerilor de peste 25%.

La fel, „Tineretul în mişcare” este un pachet cuprinzător de iniţiative politice în domeniul educaţiei şi ocupării forţei de muncă pentru tinerii din Europa, „EURES Jobs” îşi propune să ajute tinerii să ocupe locurile de muncă vacante în întreaga UE, „Skills Panorama” este un instrument la nivelul UE destinat colectării de informaţii cu privire la nevoile de competenţe, prognoză şi evoluţiile de pe piaţa forţei de muncă. Sindicatele europene au prezentat recent Comisiei Europene starea socială din Europa, subliniind că tinerii sunt în continuare categoria de populaţie cea mai grav afectată.

Totuşi, generaţia tânără „nu este o generaţie pierdută”, spunea Anna Ludwinek, reprezentant al Eurofound. „Mulţi tineri nu se simt de fapt excluşi, dar simt că viaţa a devenit foarte complicată, că valoarea lor nu este recunoscută, că ei nu pot găsi un loc de muncă de calitate. (...) Ei vor o schimbare şi vor să se simtă apreciaţi”, explica aceasta.

Dan LUCA / Bruxelles

Niciun comentariu: