marți, 13 mai 2014

Dan LUCA – articol în ziarul Făclia – ˝Tinerii europeni în contextul actual”

În cel mai recent material pe care l-am pregătit pentru cititorii clujeni ai ziarului Făclia, m-am focalizat pe expunerea situaţia socială a tinerilor în Uniunea Europeană, una destul de îngrijoratoare, motiv pentru care instituţiile şi organizaţiile de profil caută măsuri potrivite pentru rederesare.

Puteţi citi mai jos articolul apărut marţi, 13 mai:

...............

Uniunea Europeană se preocupă în continuare de găsirea soluţiilor pentru reducerea şomajului în rîndul tinerilor şi de a creşte rata ocupării forţei de muncă în rîndul acestora, totul în conformitate cu obiectivul mai larg de a atinge o rată de ocupare de 75% pentru populaţia cu vîrste între 20 şi 64 de ani.

Rata şomajului în rîndul tinerilor este mai mult decît de două ori mai mare, comparativ cu cea în cazul adulţilor. Se dovedeşte de asemenea ca şansele pentru un tînăr şomer de a găsi un loc de muncă sînt mici. Dacă tinerii îşi găsesc totuşi de lucru, locurile lor de muncă tind să fie mai puţin stabile, cu contracte temporare sau norme parţiale.

Conform specialiştilor, persoanelor care părăsesc timpuriu educaţia şi formarea profesională sînt un grup cu risc ridicat. Concluziile sînt că există neconcordanţe importante pe piaţa forţei de muncă din Europa: cu toate că rata şomajului este atît de ridicată, există peste 2 milioane de locuri de muncă neocupate în UE.

Măsurile UE de combatere a şomajului în rîndul tinerilor cuprind acţiuni diverse, inclusiv de comunicare, pentru punerea în aplicare a Garanţiei pentru Tineret şi Investiţia în tineri. De exemplu, anul trecut, Iniţiativa Ocuparea Forţei de Muncă în Rîndul Tinerilor se lansa în completarea măsurilor anterioare şi îşi propunea să sprijine în special tinerii, neintegraţi în domeniul educaţiei, în vedera angajării sau a includerii în programe de formare în regiunile cu o rată a şomajului în rîndul tinerilor de peste 25%.

La fel, “Tineretul în mişcare” este un pachet cuprinzător de iniţiative politice în domeniul educaţiei şi ocupării forţei de muncă pentru tinerii din Europa, “EURES Jobs” îşi propune să ajute tinerii să ocupe locurile de muncă vacante în întreaga UE. “Skills Panorama” este un instrument la nivelul UE destinat colectării de informaţii cu privire la nevoile de competenţe, prognoză şi evoluţiile de pe piaţa forţei de muncă.

Recent au fost publicate noi cifre cu privire la situaţia socială a tinerilor din Europa. Studiul arată “tendinţe îngrijorătoare” cu privire la faptul că un număr tot mai mare de tineri continuă să trăiască la domiciliu, împreună cu părinţii, cu implicaţii serioase pentru independenţa lor. Trendul se manifestă aproape în toate ţările europene, inclusiv în cazul Danemarcei şi al Austriei.

Rezultatele înregistrate la acest capitol, combinate cu procentul de 23%, cifra oficială a şomajului în rîndul tinerilor din UE ( 55% în Grecia, 53% în Spania), sînt cu atît mai îngrijorătoare. Sindicatele europene au prezentat Comisiei Europeane starea socială din Europa, subliniind că tinerii sînt în continuare categoria de populaţie cea mai grav afectate. Totuşi, generaţia tînără “nu este o generaţie pierdută”, spunea Anna Ludwinek, reprezentant al Eurofound. “Mulţi tineri nu se simt de fapt excluşi, dar simt că viaţa a devenit foarte complicată, că valoarea lor nu este recunoscută, că ei nu pot găsi un loc de muncă de calitate. (…) Ei vor o schimbare şi vor să se simtă apreciaţi”, explica aceasta.

Acum, că alegerile europene sînt atît de aproape, rapoarte de măsurare a impactului social al crizei economice din UE sînt tot mai abundente.

Dan LUCA / Bruxelles

Niciun comentariu: