marți, 21 ianuarie 2014

Dan LUCA – articol în ziarul Făclia – “Politica de mediu într-o Românie europeană”


Făclia publica marţi, 21 ianuarie, noul meu material pe subiectul politicii de mediu, totul în contextul reindustrializãrii.

Puteţi citi şi în continuare articolul:

.............
 
Evenimentele care au intrat în dezbaterea publică în ultima decadă a anului trecut au generat o nouă dilemă la nivel european – “Mai are şanse politica de mediu, într-o perioadă în care Europa se orientează spre reindustrializare?”

Politica de mediu este concepută ca formă a politicii generale a statului, fiind o politică specială atît la nivel naţional, cît şi european, prin implicaţiile delicate pe care le atrage, condiţionată de asemenea de politica economică, administrativ-financiară, socială etc. În anul 1997, prin Tratatul de la Amsterdam, politica de mediu devine politică orizontală a Uniunii Europene, ceea ce presupune că aspectele de mediu vor fi luate în considerare în cadrul celorlalte politici sectoriale.

Prima Conferinţă a O.N.U. asupra mediului a determinat Comisia Europeană să se implice în elaborarea unui program de acţiune în acest domeniu, care recunoaşte necesitatea şi legitimitatea unei politici comune în domeniul mediului, ce a atras pînă în prezent alcătuirea a peste 200 directive şi regulamente în domeniul protecţiei mediului la nivel comunitar.

În România, protecţia mediului a apărut ca un domeniu de sine-stătător al politicilor naţionale deja în anul 1990, prin înfiinţarea Ministerului Mediului, strategia naţională de mediu fiind completată ulterior de o serie de reglementări odată cu începerea negocierilor de aderare la UE, în scopul alinierii politicilor naţionale de mediu la standardele şi obiectivele politicii comunitare.

Apropo de factorii decizionali şi de planul politic, ajută faptul că există partide verzi în mai multe state europene, ele putînd condiţiona sprijinul lor parlamentar sau guvernamental de susţinere a unor politici mai favorabile mediului înconjurător. Tendinţa macro însă este spre reindustrializarea Europei pentru a face faţă cu bine presiunii competitive globale. În perioada de prosperitate, era “cool” să fii verde, politica îmbrăţişată, cel puţin formal, de partide de la dreapta la stînga, însă nevoile crizei au schimbat situaţia şi nevoia de verde a ajuns una “superioară”, cele de creare de slujbe şi de restartare a economiei fiind unele primare.

Uniunea Europeană va încerca să îşi îndeplinească sarcinile autoimpuse la Consiliul European din 2007, cînd s-a angajat unilateral la o reducere de 20% a emisiilor şi posibil la 30%, dacă şi alte state dezvoltate îşi vor asuma ţinte comparabile, dar cauza verde nu trebuie să deznădăjduiască, căci tehnologiile verzi se ieftinesc, iar nevoile de mediu sînt din ce în ce mai presante, atît în Europa, cît şi în lume.

Exemplul Shanghai-ului, oraş care ajunge periodic la ştiri prin poluarea sa, nu trebuie neglijat. În plus, accidente precum cel de la Fukushima frînează dezvoltarea energiilor concurente, precum cea nucleară. La fel, în România, prin prisma dezbaterilor de exploatare a resurselor, reindustrializare, construcţii de autostrăzi, ne putem aştepta în continuare la controverse, la divergenţe puternice de opinie, dar la o victorie, într-un final, a taberei care vizează exploatarea resurselor şi industrializarea. Părerea mea e că, dacă românii vor avea de ales între slujbe şi un mediu sănătos, dar cu mai puţine oportunităţi, e puţin probabil ca o majoritate să aleagă mediul. Asta nu înseamnă, însă, că România nu va respecta standardele europene în domeniu. Important va fi însă ca aceia care sînt în măsură, să reuşească să medieze nevoile de mediu cu cerinţele necesare pentru dezvoltarea economică.

Dan LUCA / Bruxelles

Niciun comentariu: