duminică, 13 octombrie 2013

Resurse… – surse de boală?


Pe marginea dezbaterii fierbinte şi “poluante” privind exploatarea anumitor resurse, Marcel Ionescu-Heroiu, Specialist Senior pe Dezvoltare Socială la Banca Mondială, semna un amplu articol în revista Foreign Policy.

Acesta preciza că “paradoxul ţărilor care au resurse naturale, dar nu au o dezvoltare economică stabilă, este cunoscut în lumea economică sub termenul de „Boala Olandeză”. (...) În acel an, mai mult sau mai puţin prietenii noştri din Vest au dat peste un substanţial zăcământ de gaze naturale. S-au apucat, bineînţeles, să-l exploateze – şi s-au pus şi pe încasat. La scurt timp, au observat că celelalte sectoare ale economiei – în special motorul industrial (gen Phillips) – au avut de suferit. Economia reală întâi a tuşit, apoi a început să horcăie. A contractat o boală. Boala Olandeză operează relativ simplu. Pentru orice ţară, disponibilitatea resurselor este o tentaţie mare. Exploatarea şi vânzarea acestor resurse generează venituri imediate, în surplus faţă de economia reală. Binecuvântarea este, însă, un blestem bine deghizat. Surplusul pune presiuni asupra monedei naţionale, a cărei apreciere descurajează exporturile. Fiecare leu scos din exploatarea resurselor va concura cu leii generaţi de alte sectoare economice. Problema este că tocmai acele „alte” sectoare sunt cele care permit dezvoltarea sustenabilă. Iar concurenţa mai este şi neloială.

Bineînţeles, faptul că exploatarea resurselor poate genera un fenomen de tipul bolii olandeze nu este un îndemn pentru a tăia acest sector de pe fişa economică a unei ţări. Dacă resursele sunt exploatate într-un mod sustenabil şi inteligent, dacă sunt folosite pentru a ajuta alte sectoare ale economiei româneşti (adică să fie folosite pentru a genera plus-valoare în economia locală, nu pentru a fi exportate ca materie primă), atunci se poate genera bunăstare şi din acest domeniu”, sublinia Marcel Ionescu-Heroiu.

Orice ţară civilizată a anului 2013, are nevoie de orientare spre dezvoltare durabilă, cu menţinerea standardelor de mediu şi implicare multisectorială.

Dan LUCA / Bruxelles

 

Niciun comentariu: